Viggo Bondi blir konstituert administrerende direktør

Portrett av Viggo Bondi

Styret i Norges Rederiforbund har konstituert Viggo Bondi som administrerende direktør fra 1. april. 

Bondi fyller stillingen frem til ny administrerende direktør er på plass. 

Harald Solberg tiltrer stillingen som administrerende direktør i Norsk Industri 1. mai.