Vi trenger amerikanerne på verdenshavene

Et svakere USA er den største trusselen mot fred, velstand og en liberal verdensorden.

Blue wave seen up close, lighter blue sky

Dette innlegget sto første gang publisert på Tv2.no 28. november 2023 - Oppdatert 12. desember 2023.

Angrepet på MT «Strinda» og kapringen av «Galaxy Leader» av den jemenittiske Houthi-bevegelsen 19. november illustrerer hvor sårbar verdenshandelen er i møte med en mer usikker og mindre regelstyrt verdensorden.

Over 80 prosent av verdenshandelen fraktes på sjøen. Det gir handelsrutene en avgjørende verdi, og dermed er de også utsatt for risiko fra krig, terror og sjørøveri.

Derfor må de beskyttes. USAs marine har siden 1945 vært garantisten for sikre handelsruter og navigasjonsfrihet på verdenshavene.

Skipsfarten står i frontlinjen

Skipsfarten har historisk stått i frontlinjen under konflikter. Sjørøveri har alltid forekommet, men uføres hovedsakelig av mindre grupper. Angrepene på blant andre «Strinda» og  «Galaxy Leader» representerer noe helt annet, og viser konsekvensen av økt stormaktsrivalisering.

Angrepet er svært sofistikert og krever en kompetanse og erfaring som Houthiene ikke har alene. Det er gode grunner til å anta at dette er et bevisst og samordnet angrep rettet mot et israelskeid skip, og føyer seg inn i en rekke hendelser i regionen.

Allerede i 2019 ble det norske skipet «Champion Victory» angrepet. At skipsfarten blir en brikke i regional konflikt, er svært bekymringsfullt.

Totalitære regimer med USA som hovedfiende ser det åpenbart som sin interesse å skape usikkerhet. Når ett skip angripes, påvirker det hele skipsfarten. Risikoen med å frakte varer øker, prisen for frakt går opp, som igjen gjør det dyrere for forbrukere.

I dag er skip med tilknytning til Israel utsatt, men i morgen kan det være britiske, japanske eller norske skip, avhengig av hvem som ser det i sin interesse å skape kaos. Det illustrerer viktigheten av beredskap på sjøen – men også behovet for en regelstyrt verdensorden.

Kan bidra til store utfordringer

Kun amerikanerne har alene kapasitet og vilje til å ta ansvaret for å håndheve globale regler på sjøen. Hvis denne viljen svekkes, for eksempel dersom Donald Trump vinner presidentvalget i 2024, vil det by på store utfordringer for skipsfarten.

Vi ser en urovekkende dobbelttrend med sterke stemmer mot internasjonalt engasjement i USA, og økende innflytelse internasjonalt for aktører som ønsker en slik svekkelse velkommen.

I flere europeiske land ser vi en uhellig allianse mellom ytterfløyene på høyre- og venstresiden som virker å forenes i lite annet enn globalismemotstand og antiamerikanisme. Også her hjemme finnes partier, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker mindre USA i verden. De bør tenke seg om en ekstra gang.

Mindre USA gir større spillerom for aktører som ønsker kaos. Det skaper igjen en mer usikker verden, og det er dårlig nytt for et Norge som er avhengig av forutsigbare og åpne forsyningslinjer.

Avgjørende for utviklingsland

Norge er verdens 4. største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Annenhver bil i verden fraktes på et norsk skip. Ett norsk rederi har 10 prosent av alle verdens flytende gassterminaler (FSRUer).

Norge har verdens nest største offshoreflåte. Dette er bare noen få eksempler på hvor viktige norske rederier er globalt, og hvor avgjørende det er for Norge med åpne og trygge handelsruter.

Disse er minst like avgjørende for utviklingsland som får muligheten til å både eksportere og importere nødvendige varer via sjøen.

Marokko importerer omtrent halvparten av all mat befolkningen trenger. Nigeria er en sterkt voksende økonomi som importerer omtrent 60 prosent av maskiner og utstyr de trenger for industriell utvikling og modernisering via sjøen. Vietnam produserer omtrent en femtedel av verdens kaffe, og den eksporteres på skip.

I tillegg til å sikre tilgang på nødvendige varer for befolkningen bidrar handelen, garantert av amerikansk tilstedeværelse på sjøen, til økonomisk vekst, arbeidsplasser og løfter folks levestandard.

Mindre amerikansk tilstedeværelse betyr ikke at vi slutter å frakte varer på sjøen. Men det kan føre til at flere aktører vil se det i sin interesse å true eller angripe kommersiell shipping som et pressmiddel mot tredjeland.

Den liberale, regelstyrte verdensorden er noe vi alle tjener på. Vi skal være godt fornøyd så lenge amerikanerne med sine allierte er villige til å håndheve den.