– Bedriftene leder an, mens politikerne henger litt etter

Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet Haugesundskonferansen 2023, som gikk av stabelen på Quality Hotel Maritim 31. januar og 1. februar. 

Næringsminister Jan Christian Vestre på Haugesundkonferansen. Foto: Haakon Nordvik

Næringsminister Jan Christian Vestre på Haugesundkonferansen. Foto: Haakon Nordvik

Til tross for et urolig verdensbilde fikk forsamlingen høre fra en optimistisk næringsminister med store ambisjoner for utviklingen maritim næring skal gjennom de neste årene.

Vestre åpnet med en generell bemerkning om den urolige situasjonen i verden. Det var særlig tre kriser han trakk frem: Russlands angrep på Ukraina, energikrisen i Europa og inflasjonen.

– Vi (regjeringen red.anm.) kan ikke love pakker til det ene og det andre, fordi dersom vi gir med den ene hånden øker sentralbanken renten med den andre. Da kan vi ende i lønns- og prisspiralen vi så på 80-tallet, sa Vestre.

Maritim næring i det grønne skiftet

Hoveddelen av Vestres innlegg handlet om den store omstillingen som hele næringslivet og samfunnet for øvrig skal gjennom. Det grønne skiftet krever store investeringer, innovasjon, ny teknologi og digitalisering, understreket næringsministeren. Men om det er noen som bør ligge i front i dette arbeidet, så er det Norge generelt og maritim næring spesielt.

–Vi skal gjennomføre den største omstillingen av norsk økonomi noen gang. Vi kan gå inn med «hengehue-metodikk» og bare tenke at dette er vanskelig, det går ikke, det blir for dyrt. Eller vi kan gjøre som man gjør på Haugalandet: brette opp ermene og tenke at dette skal vi fikse.» Sa Vestre, før han fortsatte med:

– Privat sektor og bedriftene leder an, mens politikerne er litt bakpå.

For at denne omstillingen skal være mulig, så trenger vi kompetent arbeidskraft. «Kompetanse, kompetanse, kompetanse» understreket Vestre.

– Fagfolkene er avgjørende. De trenger både den riktige utdanningen og motivasjonen for å ta maritim næring videre. Da må vi rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare halvparten, advarte næringsministeren.

 Vi er på vei opp. Vi så en kraftig økning av kvinneandelen i maritim utdanning, da tar vi i bruk samfunnets ressurser. Det vil øke konkurransekraften fordi mangfold og likestilling lønner seg. Regjeringen utarbeider nå en likestillingsstrategi for maritim næring. Der ser vi på konkrete tiltak. Dette er ikke gjort over natten, men vi ser en positiv endring, sa Vestre om behovet for å rekruttere bredere til maritim næring.

Store ambisjoner

 Avslutningsvis trakk Vestre frem de store ambisjonene som ligger for maritim næring og utviklingen de neste årene

 – Vi skal bygge 1500 offshore turbiner og doble kraftproduksjon de neste årene. Vi ser for oss eksport av havvindteknologi for 80 mrd frem mot 2030. Da trenger vi kompetansen fra maritim sektor.

Budskapet, oppsummerte statsråden, er å kutte utslipp og øke kvinneandelen for å nå det overordnede målet som er økt verdiskaping.