Storsatsing på Maritim Karriere-kampanjen i 2024

Dagens unge har lav kjennskap til maritim næring. Dette forsøker omdømmekampanjen Maritim Karriere å gjøre noe med.  

Sandra Lorenze Vestnes med solbriller på dekk

Ambassadør for Maritim Karriere, Sandra Lorenze Vestnes. Foto : Maritim Karriere

– Vårt inntrykk er at folk vet altfor lite om maritime muligheter. Gjennom flere undersøkelser ser vi at unge har lav kjennskap til maritim næring, assosierer den med fiskeri og oppdrett og få ønsker å jobbe maritimt. Det er et varsko for hele maritim næring, og det er noe vi må gjøre noe med, sier Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund. 

Kampanjen Maritim Karriere driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund, og skal vise frem utdanningene og yrkene i maritim næring.  

– Norge er en av verdens ledende havnasjoner. I Singapore vet folk hvor Fosnavåg er, og i USA trener sjøfolk i simulatorer produsert på Kongsberg. Men det er det altfor få i Norge som vet og noe vi jobber med å vise frem, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum. 

Særlig yrkesfag har omdømmeutfordringer. En undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at bare halvparten av foreldre vet at det er mulig å ta høyere utdanning med et fag- eller svennebrev. Flere unge i maritim næring sier foreldre, lærere eller rådgivere har oppfordret dem til å gå studiespesialisering heller enn yrkesfag. 

Oppfordrer til felles innsats 

Med støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK), skal Maritim Karriere gjennomføre en rekke prosjekter i 2024, fra å være på utdanningsmesser i hele landet til flere kampanjer i sosiale medier.  

Maritim Karriere har vokst til å bli en betydelig kommunikasjonsplattform. Fra å være en liten kampanje som sentrerte aktivitet rett rundt søknadsfrister til utdanningene har kampanjen vokst betydelig de siste årene. For 2024 har SNMK bevilget om lag 7 millioner kroner til kampanjen totalt. Det gir oss mange muligheter, men også et stort ansvar,  forteller Høidahl.   

– For å få inn talentene om fem-ti år, må vi nå de unge på en god måte i dag. Det fordrer at vi skjønner hva de unge er opptatt av, og snakker til dem på deres egne premisser. Det er ikke rart at maritim næring ikke greier å rekruttere ungdommer hvis vi kommuniserer til dem slik vi kommuniserer til 50-åringer, sier Engan.  

– Å forstå målgruppen er helt avgjørende. Kampanjen legger ressurser i å analysere både målgruppen og hvordan kampanjen når disse. Vi må lære, og vi må kontinuerlig justere hvordan vi jobber med rekruttering, sier Høidahl.  

Hun løfter frem at dagens unge er opptatt av stabilitet og økonomisk trygghet. Her har yrkesfag et særlig fortrinn, siden det er mulig å få betalt under lærlingtiden og gå rett ut i betalt jobb etter videregående.  

– En kampanje som Maritim Karriere kan ikke snu skuta på egenhånd. Vi er avhengige av at selskaper, enkeltpersoner og organisasjonene i maritim næring tar rekruttering på alvor, og er med på å løfte frem og fremsnakke mulighetene – både overfor unge og deres foreldre, legger Engan til.  

Fem råd fra Maritim Karriere for å nå de unge

  1. Ikke glem det grunnleggende: ikke anta at unge vet noe som helst om maritim næring, for det gjør de i all hovedsak ikke. Start med maritim næring 101 når du skal kommunisere til unge. 
  2. Dekk informasjonsgapet: Knus myter og opplys om den store bredden i maritim næring. Snakk om hvordan finans og handel er relevant, om revolusjonerende teknologi, og andre temaer som de unge er opptatt av, men som de ikke kobler til næringen i dag. 
  3. Digitaliser eller dø: Det er litt flåsete sagt, men unge krever ekstremt mye av digitalt innhold. Det er på de digitale flatene de konsumerer informasjon og nyheter, og for å nå frem i mylderet av aktører må man forstå deres digitale virkelighet og lære seg spillereglene, eller rett og slett la være. 
  4. Snakk bærekraft: Den maritime næringen har et enormt potensial når det kommer til å snakke om alt det spennende som skjer i næringen vedrørende temaet bærekraft. Her finnes det en mulighet til å forene kampsak #1 hos unge med maritim næring. 
  5. Gjør det sammen: Ikke alle kan være sosiale medie-eksperter. Det er ikke hensiktsmessig at hvert lite og stort enkeltselskap satser stort på å forstå unge og sosiale medier, da er det bedre å slutte opp om felles initiativer for bransjen.  

Om Maritim Karriere 

Maritim Karriere er en kampanje som viser frem utdanningene, yrkene og karrieremulighetene i maritim næring. Kampanjen driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund med støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og samarbeider med Maritimt Forums regioner og de fire maritime opplæringskontorene i Norge.