Solstad Offshore vinner av «Årets Maritime Lærebedrift»

Med sine 77 lærlinger, 29 kadetter og 10 voksenopplæringplasser ble rederiet tirsdag tildelt prisen «Årets Maritime Lærebedrift» under den 29. Haugesundkonferansen.

Solstad Offshore vant prisen for Årets Maritime Lærebedrift under Haugesundkonferansen 2023. Foto: Haakon Nordvik

Solstad Offshore vant prisen for Årets Maritime Lærebedrift under Haugesundkonferansen 2023. Foto: Haakon Nordvik

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles årlig ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for å skape oppmerksomhet om bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Rederiene vurderes etter kriteriene antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåteninnsats for næringen utover egen bedrifts interessetiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Prisen ble i år delt ut av styreleder i stiftelsen, Morten Kveim, under Haugesundkonferansen, og vinneren av «Årets Maritime Lærebedrift» for 2022 ble Solstad Offshore ASA.

 – Anerkjennelse for arbeidet vi gjør

– Det er en stor ære å få tildelt denne prisen i konkurranse med så mange flotte selskaper i maritim næring. Hyggelig å få anerkjennelse for det arbeidet vi gjør innen opplæring, sier Per Stange, HR Director i Solstad Offshore.

Stange forteller at Solstad har lang tradisjon med å tilby ungdom en maritim karriere ved å ha et solid årlig inntak av lærlinger og kadetter.

 – Vi jobber daglig med kompetanseheving, og voksenopplæring er en viktig del av dette. Et resultat av vår målrettede satsning er vårt lettmatrosprogram som kvalifiserer personer med ulik bakgrunn opp til matros.

 I 2022 hadde bedriften 77 lærlinger, 29 kadetter og 10 på voksenopplæring. Rederiet tilbyr også utplassering for elever utenom de faste opplæringsstillingene. Nå håper og tror Stange at enda flere får øynene opp for hvor store muligheter Solstad tilbyr unge av begge kjønn innen den maritime næringen og i Solstad. Spesielt håper han det kvinnelige kjønn nå er på vakt. 

 – Vi ønsker at flere jenter skal satse på en karriere innen maritim næring.

Styrets begrunnelse

Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse begrunner sin tildeling av prisen til Solstad med følgende:

Administrasjonen på land og offiserer om bord har tett samarbeid om hvordan man skal ivareta opplæring om bord. Ledelsen i rederiet har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk.

Solstad tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Rederiet har tatt ansvar og har vært engasjert i tematikken i en årrekke. Hele den maritime næringen er helt avhengig av rekruttering hvis vi skal klare å oppfylle både vekstambisjonene og levere den kvaliteten som kreves.

Rederiet deltar både på utdanningsmesser og engasjerer seg i behovet for bredere rekruttering, herunder også rekruttering av flere jenter. Rederiet profilerer seg aktivt inn mot skoler blant annet gjennom at lærlinger med litt fartstid forteller om livet om bord. 

I senere tid har konkurransen om elevene vært hard, og mange bedrifter opplever knapphet på kompetanse og arbeidskraft. I 2020 startet Solstad Offshore et eget lettmatrosprogram hvor de tar inn noen av dem som av ulike grunner ikke har fulgt ordinært utdanningsløp, og derfor ikke er kvalifisert til å gå i lære på alminnelig vis. 

Rederiet har tro på at denne gruppen potensielle arbeidstakere uten formell utdanning vil kunne være med å demme opp for den knappheten i arbeidskraft som kommer i årene fremover.