Skyggeflåten må avvikles

Rederiforbundet støtter fortsatt et strengt sanksjonsregime. Vi har gjentatte ganger tatt opp utfordringene knyttet til skyggeflåten, både med norske myndigheter og gjennom vår representasjon internasjonalt. Dette er en utfordring som krever at det internasjonale storsamfunnet kommer på banen, skriver Rederiforbundets administrerende direktør i et innlegg i DN 8. juni. 

Harald Solberg foran en blå bakgrunn som reflekterer et skip

Frithjof Jacobsen og DN løfter et svært viktig tema. «Skyggeflåten» må stanses – først og fremst for Ukrainas del.  

Lille Norge er en stormakt på havet. Vi har verdens femte største handelsflåte målt i verdi. Det gjør at vi har en betydelig stemme internasjonalt i spørsmål som angår skipsfart, som igjen gjør at Norge er godt posisjonert for å lede an i arbeidet med å sikre at gjeldende sanksjonsregelverk ikke blir omgått. 

Bedre håndheving av sanksjonene 

Rederiforbundet har siden krigen brøt ut aktivt stått på Ukrainas side. Ikke bare støtter vi sanksjonene slik de er i dag, vi har også ment og foreslått enda strengere sanksjoner. Rederiforbundet støtter fortsatt et strengt sanksjonsregime. Vi har gjentatte ganger tatt opp utfordringene knyttet til skyggeflåten, både med norske myndigheter og gjennom vår representasjon internasjonalt. Dette er en utfordring som krever at det internasjonale storsamfunnet kommer på banen og prioriterer å finne gode løsninger.  

Forholdene og omgåelsene av sanksjonene som DN avdekket 2. juni er under enhver kritikk. Moralsk er det forkastelig, men juridisk er det en gråsone, og det illustrerer på mange måter problemene. Selskaper som aktivt bistår Russland med å omgå sanksjonene de er underlagt må etterfølges. Sanksjonene – og ikke minst håndhevingen av de allerede eksisterende sanksjonene må styrkes.  

Nettopp derfor kan man ikke lene seg tilbake og være fornøyd med at man har klart å samle en rekke land om sanksjoner, man må også hele tiden følge med og tette de hullene som oppstår.  

Hele skipsfarten taper 

Det er viktig å understreke at det er en forskjell på å aktivt hjelpe Russland å omgå sanksjonene, som er det DNs sak 2. juni handler om, og det å selge et tankskip. Likevel vil Rederiforbundet på det sterkeste oppfordre våre medlemmer (og alle andre rederier) om å være ekstra nøye med hvem de selger skip til. Først og fremst av solidaritet med Ukrainas kamp for frihet, suverenitet og demokrati, men også ut fra en egeninteresse knyttet til hele bransjens omdømme.  

Omdømmeproblematikken er så klart langt nede på listen over problemer med «skyggeflåten». Det største problemet er åpenbart at det bidrar til å undergrave Ukrainas kamp, men det er også utfordringer knyttet til sikkerheten om bord, faren for ulykker og forsikring av skipene. Vi vet ikke noe om arbeidsbelastning om bord eller sikkerheten i operasjonene. Det øker faren for ulykker som går utover helse og miljø. Dermed utgjør «skyggeflåten» en risiko for hele den internasjonale shippingbransjen.   

Vi står støtt med Ukraina

Rederiforbundet er mot alt som bidrar til at Russland kan fortsette sin erobringskrig i Ukraina. Vi er derfor glade for at DN så grundig retter oppmerksomhet mot «skyggeflåten». Myndighetene bør, i samarbeid med de andre landene som har innført sanksjoner, sikre god håndheving av disse og vurdere hvordan man kan tette smutthull som oppstår.