Skal vurdere fremtidens drivstoff for den norske maritime offshore næringen

Sammen med offshorerederiene DOF, Solstad og Eidesvik har Rederiforbundet bestilt en analyse av alternative drivstoff fra SINTEF Ocean.  

collage av offshoreskip tilhørende DOF; Solstad Offshore og Eidesvik Offshore

Studien skal analysere og gi anbefalinger for tre konkrete tilfeller; forsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og konstruksjonskip (CSV). 

Rederiforbundet er oppdragsgiver, mens de tre rederiene skal bidra med tekniske -og operasjonsdata.  

Den maritime offshore næringen spiller en viktig rolle for verdiskaping og sysselsetting i store deler av landet. Skal næringen nå sine klimamål må skip som bygges i dag tåle fremtidens utslippskrav. Men det krever at rederiene har et godt kunnskapsgrunnlag for sine investeringsbeslutninger. Vi tror denne analysen vil bidra til å belyse problemstillinger og legge til rette for gode underlag når investeringsbeslutningene gjøres, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

Studien skal blant annet kartlegge en rekke tekniske og praktiske faktorer som påvirker og begrenser valg av alternative drivstoff, inkludert energibruk, produksjonskapasitet, teknologisk modenhet og kostander ved nybygg og ombygninger.  

Stor påvirkningskraft

– Vår bransje har stor påvirkningskraft innen det maritime, og det er et ansvar vi ikke tar lett på, sier Lars Christian Larsen, prosjektleder i DOF.  

Studien blir en viktig brikke for å realisere Rederiforbundets klimamål og -strategi fra mai 2020. Strategien innebærer mål om å kutte klimautslippene med 50 prosent per enhet innen 2030 i forhold til 2008.  Innen 2050 vil Rederiforbundets medlemmer ha en klimanøytral flåte.  

Da KonKraft-samarbeidet i juni la frem sin statusrapport for utslippskutt i olje- og gassnæringen kom det frem at offshorerederiene allerede er godt I gang med å kutte sine operasjonelle utsllipp.

Larsen understreker at flere skip som bygges i dag som “alternative fuel ready”, ved at designet er tilrettelagt for senere ombygging til annen teknologi gjennom for eksempel avsatt plass til nye drivstofftanker og motorer. Men det forutsetter at det også satses på drivstoffproduksjon og -infrastruktur. 

– Her har bransjen et særskilt ansvar og en mulighet til å påvirke hvilke alternative drivstoff som blir tilgjengelig ved å sende et tydelig signal til både produsenter og myndigheter. Vi ønsker med dette prosjektet å gjøre det lettere for samtlige selskaper innen segmentet å satse på null -og lavutslippsteknologi. Samtidig som vi har som målsetning å sende ut et signal om at vi peker på et begrenset antall energibærere for vårt segment og dermed gjør det tydeligere for bunkringsinfrastruktur-leddet ,» sier han. 

SINTEF-studien er planlagt ferdigstilt i løpet av oktober 2023