Portrett av  Elisabeth Lokshall

Elisabeth Lokshall

Rådgiver

Elisabeth Lokshall er rådgiver i Avdeling for internasjonalt samarbeid og klima. Elisabeth jobber med internasjonale klima- og miljøspørsmål, herunder prosesser i IMO og EU. Elisabeth er utvalgssekretær for Rederiforbundets Klima- og miljøutvalg.

Elisabeth har vært i Rederiforbundet siden 2021. Før hun kom til Rederiforbundet var Elisabeth rådgiver i Multiconsult og analytiker i Point Carbon. Elisabeth har jobbet innen fagfeltet klima og fornybar energi i hele sin karriere og har en Master of Arts, European Studies of Society, Science and Technology, fra Universitetet i Oslo.