Riggoppgjøret i havn etter mekling

Partene i riggoppgjøret møtes hos Riksmekleren i juni 2023

Norges Rederiforbund kom til enighet mellomoppgjøret i «Flyteriggoppgjøret» med fagforbundene Industri Energi, SAFE og De Samarbeidende Organisasjonene (DNMF og NSOF) etter mekling hos Riksmekleren.

Partene kom til enighet om et tillegg gjeldende fra 1. juni i år på 6,5 prosent som innebærer en årslønnsvekst omlag på nivå med frontfaget og etterfølgende oppgjør

Rederiforbundets forhandlingsdelegasjon ble ledet av Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet i årets riggoppgjør. Det har vært krevende, men med bistand fra Riksmekleren og konstruktive forhandlinger mellom partene kom vi slutt frem til et resultat i tråd med næringen for øvrig, sier Sjøberg.

Ettersom årets forhandlinger var et mellomoppgjør ble det kun forhandlet om lønn.