One Ocean Week

One Ocean Week har gått av stabelen i Bergen denne uken. Arrangementer er en møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet. Rederiforbundet har deltatt på flere arenaer i løpet av uken. 

Rederiforbundets president Synnøve Seglem innledet på One Ocean Conference under havuka One Ocean Week i Bergen 2023. Foto: Maritime Clean Tech

Vårt budskap har vært at: 

  • Maritim politikk virker! For å få fart på det grønne skiftet må vi få på plass effektive politiske virkemidler; som differansekontrakter og CO2-fond.
  • Godt samarbeid er avgjørende for å lykkes! Ingen selskaper eller rederi kan finne løsningene på alle utfordringer alene. Men sammen er den norske maritime klyngen helt unik – med stor innovasjonskraft og gjennomslag!
  • Internasjonalt samarbeid er ekstra viktig i en tid med stor internasjonal uro. IMO (FNs internasjonale maritime organisasjon) er helt avgjørende for at vi skal få på plass et globalt regelverk som legger til rette for grønn omstilling. I disse dager kommer EU med en lang rekke beslutninger på nye klimareguleringer som også vil gjelde for skipsfarten. Vi har store forventninger til at IMO følger opp for å sikre enhetlige regler for internasjonal skipsfart.
  • Og sist, men ikke minst trenger vi folk! Det grønne skiftet byr på en rekke utfordringer! Vi trenger dyktige folk, både på land og til sjøs! Her er det spennende oppgaver som venter!

Arrangementet er et samarbeid mellom Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Ambisjonen er at One Ocean Week skal bli et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.