Økt spenning og trussel i Persiske Gulf, Hormuzstredet, Omanbukten og Arabiske hav

Sjøfartsdirektoratet følger den spente situasjonen i området. Basert på mottatt informasjon og hendelser i området de siste dagene, anmoder vi alle norske skip i området om å være på vakt og operere med forhøyet årvåkenhet. CSO og SSO bør følge nøye med på situasjonen, søke nødvendig informasjon og ta hensiktsmessige forholdsregler. 
 
Vi følger situasjonen tett. Sikringsnivået i området kan bli endret på kort varsel. 

Blue wave seen up close, lighter blue sky