Nor-Shipping i gang – Rederiforbundet i møte med IMOs generalsekretær

Denne uken samles hele det internasjonale shippingmiljøet til Nor-Shipping i Oslo. Rederiforbundet startet uken med å møte IMOs generalsekretær Kitack Lim. Rederiforbundets budskap er tydelig: IMO må vedta en mer ambisiøs klimastrategi for skipsfarten på neste miljøkomite-møte i juli.
 

Harald Solberg og Kitack Lim utenfor Rederiforbundets bygg i Oslo

Med bare fire uker igjen til det avgjørende møtet i IMOs miljøkomite, MEPC 80, vil Rederiforbundet bruke Nor-Shipping til å sette fokus på viktigheten av å få på plass en mer ambisiøs klimaavtale for skipsfarten.  

Flere av Rederiforbundets medlemmer var med i møtet med IMOs generalsekretær, hvor også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltok.  

Rederiforbundets medlemmer er tydelige på hva som må komme på plass:

  • Et klart og tydelig mål om at skipsfarten skal være karbonnøytral i 2050.
  • En mekanisme som sikrer at forurenser må betale- gjennom en avgift på CO2.
  • Inntektene fra en CO2-avgift bør brukes til å finansiere den grønne omstillingen i skipsfarten

Skipsfarten er internasjonal – og næringen er kanskje den mest gjennomregulerte bransjen som finnes. Det er derfor på høy tid at det også kommer på plass reguleringer for utslipp av CO2.

-IMO er i praksis den eneste organisasjonen som kan sikre et slikt globalt regelverk som vil gjelde alle skip, uansett hvor de er flagget eller hvor de seiler.  For at grønn omstilling skal skyte fart i skipsfarten, er det derfor helt avgjørende at IMO leverer en strategi som gir rederier, drivstoffprodusenter og ikke minst vareeiere forutsigbarhet for veien fremover. Den muligheten må gripes på møtet i juli, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

-Vi er optimister, sier han, men understreker samtidig at møtet er avgjørende for IMOs troverdighet på dette temaet.

-Vi har ingen tid å miste. Vi trenger et IMO som viser handlekraft og besluttsomhet, og som definerer tydeligere rammer for en karbonnøytral skipsfart i 2050, sier Solberg.