Mulige nye områder for havvind

En ekspertgruppe ledet av NVE, har foreslått 20 nye områder som kan utredes for havvind. – Vi er glade for at arbeidet med å vurdere mulige nye områder for havvind på norsk sokkel nå har kommet ett viktig skritt videre. Vi ser frem til prosessen videre og vi vil fra næringens side bidra til å sette fart på utbyggingen av havvind i Norge, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.
 

windturbines at sea

NVEs arbeid er et kunnskapsgrunnlag for regjeringen slik at den kan bestemme hvilke av de 20 områdene som skal utbygges. De 20 områdene utgjør til sammen langt mer enn hva som skal til for å nå regjeringens mål om utbygging av 30 000 MW havvind innen 2040.

- I Norge har vi god erfaring med at flere næringer opererer i de samme havområdene, og jeg er sikker på at vi skal få til dette også når det gjelder havvind. Nå er det viktig at vi opprettholder rask fremdrift i arbeidet, sier Solberg. 

De 20 identifiserte arealene er ifølge NVE arealer med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave.

Før regjeringen åpner opp for nye områder, skal det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning. NVE har laget et forslag til program for denne utredningen som sendes på høring deriblant til Norges Rederiforbund, med svarfrist 12. juni.

Mer om NVEs utredning her.

Mer fra regjeringen her.