Vi håper å se deg på Arendalsuka!

Norges Rederiforbund ser frem til Arendalsuka som i år arrangeres fra 14. til 18. august. Under følger en oversikt over arrangementer der Rederiforbundet er arrangør eller medarrangør. Vi deltar i tillegg på en rekke andre arrangementer i løpet av disse dagene.

Plakat som promoterer at Rederiforbundet skal på Arendaulsuka 2023

Mandag 14. august Arendal-Kickoff med Rederiforbundet, Lille Andevinge fra kl. 18:00

Rederiforbundet inviterer som vanlig til et kickoff med lave skuldre og uten et formelt program. Mat og drikke blir servert.

Tirsdag 15. august, «Fullrigget for fremtiden», Christian Radich kl. 18:00

Rederiforbundet og 8 andre organisasjoner inviterer til maritim mottakelse «Fullrigget for Fremtiden» om bord på Christian Radich. Rederiforbundet inviterer sammen med Maritimt Forum, Maritime Bergen, Gard, Kongsberg, DNV, Norske Havner, DNB og Kystrederiene.

Innledning ved:

 • Even Aas, styreleder i Maritim Forum
 • Synnøve Seglem, President i Norges Rederiforbund

Paneldiskusjon om grønne muligheter for eksport og vekst:

 • Jan Christian Vestre, Næringsminister
 • Geir Håøy, CEO Kongsberggruppen
 • Remi Eriksen, CEO DNV
 • Rolf Thore Roppestad, CEO Gard
 • Sigrun Aasland, daglig leder Miljøstiftelsen Zero.

Vi kårer også «Årets maritime kommune» i samarbeid med Kystens Næringsliv. Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide er seremonimester.

Onsdag 16. august, Maritim klynge: Ringer i vann, drypper på land, Statsråd Lehmkuhl kl 12:00 – 13:30

Norges Rederiforbund, Maritimt Forum, Maritime Bergen, Kongsberggruppen og DNV inviterer til diskusjonen rundt betydningen av forutsigbare, gode maritime rammevilkår — som en forutsetning for at klyngen fortsetter å avgi sterke ringvirkninger.

Resultatene fra prosjektet «Ringvirkninger `23» presenteres innledningsvis i programmet. Deretter følger et panel som skal diskutere betydningen av de maritime rammevilkårene.

Deltakere er:

 • Harald Solberg, administrerende direktør Norges Rederiforbund,
 • Even Aas, styreleder Maritimt Forum,
 • Tor Arne Borge, administrerende direktør Kystrederiene,
 • Tuva Kristine Flagstad-Andersen, Vice President/ Regional Manager DNV
 • Lisa Edvardsen Haugan, President Kongsberg Maritime.

Torsdag 17. august – Lille Andevinge

Norges Rederiforbund har denne dagen en rekke arrangementer på Lille Andevinge.

09:30 – 10:00 E24-podden med Nora Rydne «Sanksjoner og geopolitikk»

Med blant andre administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg og CEO i Gard Rolf Thore Roppestad.

11:00 – 11:50 Eksportlunsj om Havvind 

Sammen med Norwegian Offshore Wind setter vi søkelyset på havvind som en prioritert eksportsatsing for Norge. Vi dykker dypere inn i festtalene for å se om det faktisk er sammenheng mellom mål og muskler. Vi skal drøfte hvilke konkrete grep vi må ta for å hevde oss internasjonalt.

Du møter blant andre Arne Eik (Equinor), Ingrid Due Gundersen (Havfram), Knut Vassbotn (Deep Wind Offshore), Ingunn Kalve (SubSea7), Per Vidar Kjølmoen (AP) og Terje Halleland (FrP).

13:00 – 13:50 Kulturkræsj

Norge er et lite land med en åpen økonomi. Verden er i konstant endring og det er blitt vanskeligere å forutsi hva som vil skje rundt neste sving. Hvordan håndterer vi de situasjonene som oppstår innen business, politikk, sikkerhet og kultur?

Vi får blant annet høre fra Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant (Høyre),  Marianne Møgster i DOF, idrettspresident Zaineb Al-Samarai og Lars Os, journalist og tidligere USA-korrespondent for NRK. 

15:00 – 15:50 Energisikkerhet – Norges bidrag til stabilitet i Europa 

Russlands krigføring i Ukraina har på nytt illustrert viktigheten av den sivile beredskapen generelt og energisikkerheten spesielt. Hvordan har norske selskaper bidratt til å sikre energiforsyningen til Europa, og hvordan ser fremtidens norske bidrag til energiforsyningen ut? Norges Rederiforbund inviterer til diskusjon og samtale om Norges rolle i forbindelse med europeisk energisikkerhet.  

Deltakere er:

 • Anne Marie Aanerud, Statssekretær Forsvarsdepartementet (Sp)
 • Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund
 • Geir Hågen Karlsen, Stabsskolen ved Forsvarets høgskole
 • Erik Nyheim, CEO Høegh LNG
 • Frode Leversund, administrerende direktør i GASSCO

20:00 - 21:00 Oppspill til partilederdebatten på NRK

Rederiforbundet inviterer til visning av partilederdebatten på Lille Andevinge. Før debatten har vi utfordret sentrale stemmer i samfunnsdebatten til å si litt om det politiske landskapet og hva vi kan vente oss av kveldens debatt. Det serveres mat og drikke.

Deltakere:

 • Kristin Clemet (moderator), leder for Civita
 • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør E24
 • Ola Svenneby, leder Unge Høyre, 
 • Astrid Willa Hoem, leder AUF 
 • Eskil Pedersen, kom.direktør Santander og tidligere AUF-leder

21:20 -            Partilederdebatten på NRK vises på skjermer i lokalet