En kamp om de maritime hodene

Tilgang på kompetanse er en av de største barrierene for videre vekst i den maritime næringen. I en tid hvor det er flere ledige stillinger enn kandidater, er det viktig for arbeidsgiver å skille seg ut. Helge Maubach i Odfjell Drilling opplever at Maritime Trainee-programmet er en viktig motivasjonsfaktor for unge søkere. 

Maritime Trainee kull 13 utenfor Rederiforbundets lokaler. 

Maritime Trainee kull 13 utenfor Rederiforbundets lokaler. 

– Norges Rederiforbund jobber aktivt med problemstillinger tilknyttet tilgang på relevant kompetanse, for å sikre næringens konkurransekraft, sier Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning i forbundet.

Et av tiltakene er Maritime Trainee programmet. Ved å delta i programmet, får bedriftene mulighet til å rekruttere traineer som får bygge maritim kompetanse gjennom deltagelse på fagsamlinger både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å bygge kompetanse får traineene også utviklet et solid maritimt nettverk.

Gode forutsetninger for å tiltrekke seg dyktige kandidater

Et selskap med god fartstid i programmet er Odfjell Drilling. De har i dag tre traineer i selskapet, og får fire nye til høsten. I august vil de ha to overlappende kull og ha totalt syv traineer.

Helge Maubach, Vice President HR i selskapet forteller at de har vært med siden oppstarten av programmet. Odfjell Drilling har vært med i totalt 10 kull i programmet så langt.

Han forklarer at deltagelse i Maritime Trainee programmet er en strategisk prioritering.

– Kandidatene som kommer inn er høyt utdannet, og har et stort potensial. Vi ser av erfaring at de vokser i organisasjonen vår, og blir værende.

Maubach kan bekrefte at kampen om de beste talentene har tilspisset seg. Flere av de som møter på intervju er i prosesser med andre selskaper samtidig, og da gjelder det å differensiere seg fra andre bedrifter.

Maritime Trainee er et svært anerkjent traineeprogram og en motivasjonsfaktor for kandidatene til å søke stilling i bedriftene som deltar i programmet. Traineene møter likesinnede, har samlinger og får et fora hvor de kan dele erfaringer og kunnskap.

Han viser til gode referanser fra både de nåværende og tidligere traineene i selskapet.

Programmet har en stor verdi for kandidatene som deltar, men også for oss som selskap. Vi får rekruttert inn flinke, unge mennesker og får i tillegg et godt omdømme hos utdanningsinstitusjonene.

Et ettertraktet program blant dyktige kandidater

Et annet selskap som har sett verdien av Maritime Trainee programmet er DNV, som har vært med på programmet siden start. Morten Lerø, Managing Director for Maritime Advisory sier at «Trainee»-stillinger lenge har vært populært blant nyutdannede, hvor særlig Maritime Trainee programmet skiller seg ut med et tilrettelagt opplegg både i bedriften og på de faglige samlingene.

Lerø forteller at – Maritime Trainee alltid har hatt en høy standard. Som trainee får man et godt innblikk i omfanget av ulike og viktige kompetanser i den maritime industrien.

Videre forteller han at kandidatene er godt fornøyde med programmet, særlig som en arena for å bli kjent med folk fra andre selskaper.

Dette bidrar til å bygge et diversifisert nettverk for den enkelte trainee, noe som også gagner selskapet, sier han.

Ikke kun for maritime selskaper
Programmet er rettet mot nyutdannede masterkandidater med utdanning innen økonomi, teknologi, IT eller juss.

I kull 16 har vi blant annet traineer fra to ulike advokatselskaper, og vi synes det er bra å se at selskaper på tvers av bransjer ønsker å være en del av det maritime nettverket, sier Maren Basso, seniorøkonom i Menon Economics, som drifter programmet på vegne av Norges Rederiforbund.

Endret kompetansebehov som følge av et digitalt og grønt skifte
I årene fremover skal den maritime næringen både bli mer digital og mer grønn. I løpet av få år må næringen utvikle lønnsomme og klimanøytrale løsninger. Dette setter føringer for kompetansebehovet i næringen.

Skipsfarten og den maritime næringen er i en rivende utvikling. Det er en spennende reise for alle i industrien, og vi er helt avhengig av å få inn nye ideer og unge talenter i bransjen. Med en karriere i maritim næring, både på sjø og på land, er du med på å forme fremtidens Norge og løse den globale klimautfordringen, sier Karin Gjerløw Høidahl.

I en tradisjonelt sett mannsdominert næring, er det et økt fokus på å øke kvinneandelen. For å best mulig videreføre næringens evne til verdiskaping og innovasjon, vil det være viktig at næringen klarer å rekruttere og utnytte talent fra hele arbeidsstyrken.

Påmeldingen til programmets 17. kull er åpen og kandidater med økonomi-, ingeniør og juridisk bakgrunn er nå klare for å søke på stillingene som skal lyses ut i august 2023.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Maren Basso eller Karin Gjerløw Høidahl, og les mer på Maritime Trainees nettsider her.

Seksjonsleder, kompetanse og rekruttering