Harald Fotland er ny president i Norges Rederiforbund

Administrerende direktør Harald Fotland i kjemikalietankrederiet Odfjell SE ble på Norges Rederiforbunds generalforsamling 14. mars valgt til president for perioden 20242026.  

portrett av Harald Fotland med Bergen i bakgrunnen

Fotland har de siste to årene vært visepresident i Rederiforbundet. Andreas Waage Enger fra Höegh Autoliners er valgt til visepresident.  

— Rederiene er navet i maritim næring, en næring som sysselsetter nær 90 000 mennesker langs hele kysten og skaper verdier for hele 211 milliarder kroner. De viktigste driverne for endring i årene som kommer er næringens ambisiøse klimamål og behovet for å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til at disse målene blir nådd. Våre medlemmer representerer en av verdens mest energieffektive flåter og vil lede an i det grønne skiftet. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som president i Norges Rederiforbund i det som er en spennende, men også sikkerhetspolitisk utfordrende tid for global skipsfart, sier Fotland.  

Konflikten i Midtøsten og Russlands krig mot Ukraina har store ringvirkninger for skipsfarten. Norske rederier spiller en viktig rolle i den norske totalberedskapen og infrastrukturen for sikkerhet i Norge, Europa og Vesten.  

— Over 90 prosent av verdenshandelen fraktes på sjøen. Verdenssamfunnet er derfor helt avhengig av at navigasjonsfriheten opprettholdes. Norge har verdens femte største flåte målt i verdi, og vi er en liten og åpen økonomi. Derfor er åpne handelsruter og en regelstyrt verdensorden en avgjørende nasjonal sikkerhetsinteresse også for Norge, sier Fotland.  

Rederiforbundets medlemmer spiller en sentral rolle i omstillingen til lav- og nullutslippssamfunnet. Ni av ti medlemmer i Rederiforbundet vil investere i klimanøytrale løsninger ved bygging av nye skip, og så godt som alle planlegger nå å investere i teknologi som gir lavere utslipp enn konvensjonell teknologi. 

—Norsk maritim næring har tradisjonelt vært gode på å finne innovative løsninger på utfordringer vi har møtt. Fra rederienes side skal vi sammen med den maritime klyngen i Norge fortsette å utvikle teknologi og løsninger som både vi og verden trenger, sier Fotland.  

Harald Fotland (f.1964) har vært administrerende direktør i Odfjell SE siden mai 2022, etter å ha innehatt stillingen som operasjonsdirektør (COO) siden 2018. Han begynte i Odfjell i 2010 som stabssjef. Han kom til Odfjell fra stillingen som visepresident i Gard AS, og han har tidligere også holdt ulike posisjoner i Sjøforsvaret. 

Fotland har omfattende styreerfaring og er i dag styremedlem i European Community Shipowners’ Association (ECSA) og Den Norske Krigsforsikringen for Skib (DNK).  

Rederiforbundets styre 20242026 

  • Harald Fotland, president, Odfjell SE 
  • Andreas Waage Enger, visepresident, Höegh Autoliners Group 
  • Anette Aaser-Stene, Color Line AS 
  • Marianne Møgster, DOF Group 
  • Sofie Eleanor Jebsen, Fred. Olsen Renewables 
  • Morten Ulstein, Island Offshore Management AS 
  • Sindre Matre, Arriva Shipping AS 
  • Øystein Beisland, AS Uglands Rederi 
  • Anne Jorunn Møkster, Simon Møkster Shipping AS 
  • Simen Lieungh, Odfjell Technology AS