Grønt norsk-italiensk samarbeid

I forbindelse med det italienske statsbesøket til Norge deltok Rederiforbundets president Synnøve Seglem på en del av det offisielle programmet i Trondheim.

Synnøve Seglem (til venstre) i svart og hvit bluse. Til høyre Confitarmas representant med lilla slips.

I aulaen i det historiske hovedbygget på NTNU ble det arrangert næringslivsseminar – «Greening the Future» - der tema var grønt industrisamarbeid og grønn skipsfart. Seglem deltok sammen med blant annet SINTEF, DNV, Kongsberg Maritime og Vard. I panelet satt også Rederiforbundets italienske søsterorganisasjon Confitarma som deltok ved president Mario Mattioli.

I paneldiskusjonen la Seglem vekt på målene Rederiforbundets medlemmer har satt seg for 2030 og 2050. Hun understreket at det haster å få på plass både regler og støttetiltak som kan øke omstillingstakten. Seglem sa det er positivt at EU har gått foran og viste til godt samarbeid mellom Norge og Italia blant annet om skipsfartens innspill under Fit for 55.  

Dette ble fulgt opp av presidenten i det italienske rederiforbundet som påpekte at det er viktig at klimatiltakene nå spiller positivt sammen, slik at skipsfarten bevarer konkurransekraften, og at arbeidet med å få på plass globale reguleringer fortsatt er høyt prioritert.

Italias President Sergio Mattarella og Kronprins Haakon avsluttet næringslivsseminaret.