Rystad: - Det blir syv års fest

Under gruppe for offshore servicefartøyers årlige seminar kunne energianalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy melde om at leverandørindustrien kan se frem til gode år på norsk sokkel. 

Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Energy.

Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Energy holdt foredrag under årsmøteseminaret til gruppe for offshore servicefartøyer. 

Ved utgangen av fjoråret utløp oljeskattepakken regjeringen innførte under pandemien. En skattepakke som førte til et rush for å ferdigstille plan for utbygging og drift (PUD) for prosjekter på norsk sokkel. 

Energianalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy kunne melde at av de 31 mulige feltutviklingene på norsk sokkel hadde det blitt levert PUD-er på 21 prosjekter.

- Det er ganske bra aktivitet. Det er nesten utsolgt på norsk sokkel nå, så jeg vet ikke om vi hadde greid å ta unna noe mer. 

Aker BP størst 

På operatørsiden har det skjedd det Rystad beskriver som en revolusjon.

- Equinor er ikke lenger lokomotivet på norsk sokkel når det gjelder nye feltutbygginger, det er Aker BP. Aker BP som operatør har alene like mange nye prosjekter som alle de andre til sammen, inkludert Equinor, sier Rystad.

Energianalytikeren anslår at Aker BP frem til 2030 står for 300 milliarder i omsetning som operatør. For prosjekter som godkjennes mellom 2020 og 2023 vil det bli kjøpt inn varer for mellom 80 og 90 milliarder kroner over de neste tre-fire årene, og Aker BP står for mer enn halvparten.

Spesielt for aktørene som bedriver subsea-installasjon i Norge er scopet de kommende årene «enormt», ifølge Rystad.

Han trekker spesielt frem Yggdrasil-prosjektet, mellom Alvheim og Oseberg, som består av tre store stålplattformer, og et tjuetalls delprosjekter på subsea.

- Et stort og komplekst prosjekt som vil kreve veldig mange fartøysdøgn, sier Rystad.

Han fortsetter:

- I årlige investeringer vil Yggdrasil kreve 1 milliard i EPC-kontrakter de neste fire årene, og rundt en halv milliard i subsea-scope per år i fire år fremover på dette ene prosjektet.

- På topplinjen på norsk sokkel, så er det ingenting som ligner på 2022, og det året kommer nesten aldri tilbake tror jeg, sier han. 

Duket for all-time high

Og det resulterer ifølge Rystad i at leverandørindustrien kan vente syv gode år på norsk sokkel.

- Det innledende spørsmålet er om vi nå går fra syv års sult til syv års fest, og svaret på det er ja. 

- I nominelle norske kroner kommer vi til å ha all-time high, det kommer aldri til å være så mye innkjøp, opp mot 400 milliarder krone fra norsk sokkel, sier Rystad.

- Hadde jeg målt i reelle dollar ville fremdeles toppårene 2011, 2012 og 2013 vært det høyeste, siden den gang har det jo vært noen valutaendringer, presiserer han.

Et annet måleparameter Rystad trekker frem er installerte brønnhoder – det har ligget på rundt 50 i året den siste tiårsperioden, hvor Equinor har stått for 70-80 prosent.

Verdens største subsea-marked

- Equinor holder seg på ca 40 brønnhoder installert, men i eksempelvis toppåret 2026, skal de øvrige aktørene på sokkelen etter planen installere rundt 50 brønnhoder.

- Dette gjør at Norge går fra tredje plass på den internasjonale rankingen som Subsea-marked i verden til å bli verdens største subsea-marked. Vi går forbi Brasil og USA. I Storbritannia er det også kraftig vekst, så Nordsjøen seiler nå klart opp som den største subsea-regionen i verden de neste tre årene, sier Rystad.