Fredet rederiskatteordningen på Rederiforbundets årskonferanse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum hadde med seg en gladnyhet til Rederiforbundets Årskonferanse.  -Vi kommer ikke til å skrote rederiskatteordningen, sa han og fikk applaus fra en fullsatt konferansesal.  
 

Nyheten ble godt mottatt av Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.  

-Dette er en avklaring som er viktig for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for næringen. Vi er veldig fornøyde med at finansministeren gjør det vi har foreslått, nemlig å legge forslaget om å avvikle rederiskatteordningen i skuffen. Vi er glad for at regjeringen på dette punktet ikke følger flertallet i Torvik-utvalgets forslag, sa han. 

Høyreleder Erna Solberg benyttet anledningen til å takke næringen for det gode samarbeidet under koronakrisen og for at næringen bidro til å sikre systemer og forsyningslinjer som fungerte. Også hun mener det var viktig at regjeringen kom med en avklaring om skatteutvalgets forslag.  

-Når det er mye uro ute er det viktig at det ikke skapes for mye uro her hjemme sa hun.  

Temaet for årets Årskonferanse var «Uncharted Waters» eller Ukjent Farvann. Den økende spenningen mellom Kina og USA, energitransisjon og det grønne skiftet sto på agendaen.  

På scenen sto blant andre geopolitisk analytiker Tina Fordham, Dr. Bruce Jones, Brookings Institute, Timor Gul fra IEA og Erik Nyheim, administrerende direktør i Høegh LNG. Sistnevnte fortalte hvordan de, med skipet Høegh Esperanza har bidratt til å sikre energiforskyningen til Tyskland.    

Konferansen ble åpnet av Rederiforbundets president Synnøve Seglem. Hun understreket betydningen av samarbeid for å løse de utfordringene næringen nå står overfor.  

-Vi er et av få land i verden med en komplett maritim klynge. Dette har fremmet sunn konkurranse, men også samarbeid. Vi må holde kursen, og vi må ha et konkurransedyktig maritimt rammeverk. På den måten kan vi skape flere arbeidsplasser, utvikle ny teknologi, bidra til velferdssystemet og utvikle og ta i bruk nye grønne løsninger for det grønne skiftet, sa hun i sitt åpningsinnlegg.  

Rederiforbundets årskonferanse samler 350 toppledere fra maritim næring. Konferansen ble ledet av tidligere BBC anker Susannah Streeter