EUs regelverk blir overflødig mener Rederiforbundet

Når Hong Kong-konvensjonen nå er godkjent må det få stor betydning for den pågående prosessen med å revidere den europeiske skipsgjenvinningsforordningen. -Hensikten med EU-regelverket har vært å regulere et område som ikke har vært omfattet av et internasjonalt regelverk. Fra 2025 når Hong Kong-konvensjonen trer i kraft vil ikke dette være tilfelle. Vi mener derfor EUs skipsgjenvinningsforordning er overflødig, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.  

Fra venstre statssekretær i Klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad, direktør internasjonalt samarbeid og klima Norges Rederiforbund Helene Tofte, administrerende direktør Norges Rederiforbund Harald Solberg og statssekretær i UD Erling Rimestad. 

Norsk-flaggede skip har også vært omfattet av EUs skipsgjenvinningsforordning. Forordningen har vært gjeldende for EU-flaggede skip og skip som opererer i EU-farvann siden 2018.

-Rederiforbundets holdning har hele tiden vært at målet er å få en ordning som gjelder globalt, det har vi fra 2025, sier Solberg.

Roser norsk innsats

Det var Norge som i 1998 foreslo at IMO skulle utvikle et rammeverk for resirkulering av skip. I 2009 ble konvensjonen vedtatt på en diplomatkonferanse i Hong Kong, derav navnet. Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, som første land i verden.  

-Fra norsk side er arbeidet med Hong Kong-konvensjonen et godt eksempel på hva team Norway får til når vi jobber hardt, komplimenterer hverandre og har en felles oppfatning av mulighetsrommet, sa statssekretær Erling Rimestad i UD på en markering for ikrafttredelse av Hong Kong-konvensjon hos Rederiforbundet.

Hvordan konvensjonen nå vil påvirke EU-regelverket må vi jobbe mer med framover og da håper vi på fortsatt godt samarbeid sa Rimestad.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad framhevet viktigheten av et globalt regelverk for å forbedre både miljø og klima.

-Men det er ikke over enda, vi må følge det videre arbeidet i EU med skipsgjenvinningsforordningen, sa Sjoner Syrstad.

Norges ambassadør i Dhaka Espen Rikter Svendsen var svært glad for konvensjonens ikrafttredelse. På ambassaden i Dhaka har det vært jobbet med saken siden 2008. Det lokale arbeidet, kunnskapen og folkene er avgjørende i slike saker understreket han.

Om Hong Kong-konvensjonen

Hong Kong-konvensjonen innebærer at alle land og alle skip som skal resirkuleres må forholde seg til et internasjonalt regelverk som stiller krav til både verft, rederier og nasjonale myndigheter i land hvor skip resirkuleres. Konvensjonen etablerer dermed et sett av globale spilleregler som bidrar til å sikre forsvarlig resirkulering av skip. 

Hong Kong-konvensjonen kan tre i kraft etter at Bangladesh har deponert ratifikasjonen hos IMO og Liberia fulgte opp med å ratifisere. Konvensjonen trer dermed i kraft 24 måneder etter at 15 medlemsland, 40 prosent av IMOs medlemstonnasje, og et tilstrekkelig volum av resirkuleringskapasitet har ratifisert.