Endelig er Hong Kong-konvensjonen godkjent!

Tidligere i vår ble det kjent at Bangladesh vil ratifisere Hong Kong-konvensjonen. Nå er ratifikasjonen deponert hos IMO og konvensjonen vil tre i kraft.   

skip ved opphuggingsverft i Bangladesh i 2023

Som følge av at Bangladesh ratifiserte har også Liberia ratifisert Hong Kong-konvensjonen. Konvensjonen trer dermed i kraft 24 måneder etter at 15 medlemsland, 40 prosent av IMOs medlemstonnasje, og et tilstrekkelig volum av resirkuleringskapasitet har ratifisert. 

- Dette er virkelig en historisk dag. Rederiforbundet og våre medlemmer er svært glade for at Hong Kong-konvensjonen nå endelig vil tre i kraft, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.   

Hong Kong-konvensjonen innebærer at alle land og alle skip som skal resirkuleres må forholde seg til et internasjonalt regelverk som stiller krav til både verft, rederier og nasjonale myndigheter i land hvor skip resirkuleres. Konvensjonen etablerer dermed et sett av globale spilleregler som bidrar til å sikre forsvarlig resirkulering av skip. 

Opprinnelig norsk forslag  

Det var Norge som i 1998 foreslo at IMO skulle utvikle et rammeverk for resirkulering av skip.

Forslaget ble lagt frem for IMOs miljøkomite (MEPC 43) samme år. I 2009 ble konvensjonen vedtatt på en diplomatkonferanse i Hong Kong, derav navnet Hong Kong-konvensjonen.  

Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, som første land i verden.  

Følger for EU-prosess

At konvensjonen nå er ratifisert, mener vi  også  må få stor betydning for den pågående prosessen med å revidere den europeiske skipsgjenvinningsforordningen

Forordningen har vært gjeldende for EU-flaggede skip og skip som opererer i EU-farvann siden 2018. Den er også gjeldende for norskflaggede skip. Hensikten med regelverket har vært å regulere et område som ikke har vært omfattet av et internasjonalt regelverk. Dette vil fra 2025 ikke lenger være tilfelle og vi mener derfor EUs skipsgjenvinningsforordning er overflødig.