Bendelormer, rockestjerner og private norske eiere

Gunvor Ulstein, styreleder i Ulsmo, kom i webinaret Kystpulsen med en kraftig bredside mot hvordan norske politikere omtaler norske private eiere i det offentlige rom

Portrett av Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein Foto: Marius Beck Dahle 

Hun mener politikere har et ansvar for å bidra til at kommunikasjonen og retorikken rundt norsk privat eierskap endres og manet til samhold og gjensidig respekt. 

– Jeg kan bare ikke fatte hvorfor norske politikere mottar Elon Musk som en rockestjerne når han kommer til Norge, mens vi som skaper arbeidsplasser her i landet til stadighet omtales som snyltere og det som verre er, sa en engasjert Ulstein.

– Norske private eiere jobber hardt for å bevare bedrifter og arbeidsplasser og bidrar i stor grad til å holde samfunn langs hele kysten i live. Hvorfor skal vi da omtales som snyltere og bendelormer? Det kan jeg bare ikke forstå, sa Ulstein. 

Webinarserien «Kystpulsen» arrangeres av bransjeavisen  Kystens Næringsliv. Første webinar ble avholdt i samarbeid med Maritimt Forum.  

Ulstein mener slike karakteristikker både er misvisende og uheldige for forståelsen av hva privat norsk næringsliv faktisk bidrar med. I utfordrende tider trenger privat næringsliv og politikere å samarbeide for å finne gode løsninger slik at eierskap og eiere forblir i Norge uttalte Ulstein. 

Hun fikk umiddelbart støtte fra administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.  

– Her er jeg helt enig med Ulstein i at ordskiftet er svært uheldig, sa Solberg.

– Vi trenger et krafttak for å roe ned karakteristikkene i det offentlige rom. I en urolig og komplisert verden er det større behov enn noen gang for å bevare norsk privat kapital og arbeidsplasser i Norge, sa han.  

Nye tall for ringvirkninger av norsk maritim næring  

På webinaret ble det lagt fram tall fra en ny ringvirkningsrapport som er utarbeidet av Ny Analyse. Rapporten omfatter oversikt over både direkte og indirekte bidrag fra hele den den norske maritime verdikjeden. Rapporten viser at den totale verdiskapingen er på 252 milliarder kroner og skattebidraget er på 52 milliarder. Enkelt sagt betyr det at næringen kan betale for over 265 000 barnehageplasser eller 104 000 sykepleiere.  

Styreleder i Maritimt Forum Even Aas påpekte at det i en urolig, usikker og raskt omskiftelig verden er viktigere enn noensinne å ha sikre og forutsigbare rammevilkår.  - Alle tannhjulene i denne næringen må virke samtidig eller risikerer vi at den forvitrer, lokalsamfunn mister arbeidsplasser og Norge mister en viktig konkurransefordel, sa han.  

Imponerende tall 

– Jeg er stolt av å være en del av denne klyngen som utgjør en så viktig del av norsk næringsliv, sa Harald Solberg.

Han pekte på at det finnes flere land i verden som har en stor maritim næring, men få som eier alle ledd i verdikjeden slik som Norge gjør.  

Se opptak av hele webinaret hos Kystens Næringsliv.