Bangladesh ratifiserer Hong Kong-konvensjonen

-Bangladesh har i dag formelt besluttet å ratifisere Hong Kong-konvensjonen. Det tar oss et stort steg nærmere at konvensjonen vil tre i kraft i løpet av de to neste årene. Dette er en milepæl for hele den internasjonale skipsfarten, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

skip ved opphuggingsverft i Bangladesh i 2023

-Rederiforbundet og våre medlemmer er svært glad for at Bangladesh nå har besluttet å ratifisere Hong Kong konvensjonen. Vi forventer også ratifikasjon av en større flaggstat innen kort tid, som vil føre til at regelverket endelig trer i kraft. Dette er noe vi har jobbet for å få til lenge, sier Solberg.

Hong Kong-konvensjonen innebærer at alle land og alle skip må forholde seg til et internasjonalt regelverk som regulerer hvordan skip skal resirkuleres. Konvensjonen vil få stor betydning for alle som jobber med å resirkulere skip i Asia, men også for verft og rederier.

Det var Norge som i 1998 foreslo at IMO skulle utvikle et rammeverk for resirkulering av skip. Forslaget ble lagt frem for IMOs miljøkomite (MEPC 43) samme år. I 2009 ble konvensjonen vedtatt på en diplomatkonferanse i Hong Kong, derav navnet Hong Kong-konvensjonen.

At konvensjonen nå snart vil kunne tre i kraft, vil også få betydning for den pågående prosessen med å revidere den europeiske skipsgjenvinningsforordningen. Forordningen har vært gjeldende for EU-flaggede skip og skip som opererer i EU-farvann siden 2018. Den er også gjeldende for norskflaggede skip. Hensikten med regelverket har vært å regulere et område som ikke har vært omfattet av et internasjonalt regelverk. Dette vil fra 2025 ikke lenger være tilfelle.