Avfeier ikke forslag om bruk av EU ETS-midlene

Krig, inflasjon og grønn omstilling var sentrale temaer da Kystens Næringsliv og DN inviterte til «Maritim Supertirsdag». Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg la vekt på at den grønne omstillingen går for sakte. Skal klimamålene nås må vi fra power point til virkelighet og Rederiforbundet mener at Norge bør følge EUs eksempel og sørge for at økte kvoteinntekter øremerkes og føres tilbake til grønn, maritim omstilling, sa Solberg. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth er ikke fremmed for forslaget. 

Debatt i studioet under maritim supertirsdag. Fra venstre: Thina Saltvedt, Harald Solberg, Cecilie Myrseth, Øystein Hage og Even Aas.

Siden 1. januar 2024 har skipsfarten blitt en del av EUs kvotehandelssystem og betaler kvoteavgift for seilinger i EU. Norske skip vil alene betale opp mot 3 milliarder kroner i avgift når ordningen er fullt innfaset etter 2026. I EU-landene øremerkes kvoteinntektene til klimaformål.  

I Norge har vi ingen forpliktelse til å gjøre det samme, og midlene vil gå til å dekke inn generelle utgifter i statsbudsjettet dersom vi ikke bestemmer oss for aktiv bruk av midlene til grønn omstilling.  

Dette er et tiltak næringen har etterlyst også i Norge, og er en klimapolitisk meget god løsning, sa Solberg.  

Avfeier ikke forslaget 

Fiskeri- og Havminister Cecilie Myrseth svarte Rederiforbundet at regjeringen slett ikke avfeier forslaget om bruk av EU ETS midlene. Hun påpekte at dette diskuteres blant annet i det maritime klimapartnerskapet. 

   Vi er på ingen måte fremmed for dette forslaget og vil selvsagt vurdere alle innspill nøye, sa Myrseth under diskusjonen. Hun understreket at tematikken ikke kun ligger på hennes bord og viste til at klimaministeren også er tungt involvert i klimapartnerskaps diskusjonene.  

Maritim Verdiskaping 

Styreleder i Maritimt Forum Even Aas understreket at maritim næring nå går godt i alle segmenter. Han henviste til en helt ny verdiskapingsrapport som Menon har utarbeidet for Maritimt Forum.  Maritim verdiskapingsrapport for 2024 viser at næringen omsetter for 608 milliarder kroner, har en verdiskaping på 211 milliarder og sysselsetter 88 600 kvinner og menn over hele landet.   

Verdiskapingen i den maritime klyngen har de siste tre årene økt markant. Det har også vært en økning i antall maritimt ansatte, og sysselsettingen er nå tilbake på nivået fra før koronapandemien.  

Det er svært gledelig at vi nå, for første gang siden oljeprisfallet i 2014, ser positiv lønnsomhet i alle maritime segmenter, sa Aas. Dette er bra for mange lokalsamfunn langs kysten, det er bra for hele landet. 

Aas påpekte at den globale utviklingen bidrar til stor usikkerhet og at det derfor er desto viktigere at nasjonale maritime rammevilkår forbli forutsigbare og konkurransedyktige. - Det viktigste regjeringen kan gjøre er å styrke nettolønnsordningen og sikre en konkurransedyktig rederiskatteordning, sa han. 

Verdiskapingsrapporten ble tirsdag overrakt til Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.