Årskonferansen 2024 - Defining a New Era

Rederiforbundets årskonferanse «Defining a New Era» samlet i dag nærmere 300 toppledere i den maritime næringen, ambassadører og beslutningstagere på Sentralen i Oslo. Tema for dagen var geopolitikk, AI og klima – og den viktige rollen skipsfarten kan spille en urolig tid. 

Konferansen ble åpnet av Rederiforbundets president Synnøve Seglem. 

På scenen sto også Gerhald Butts fra Eurasia Group, Carl Miller fra Demos, forfatter Erika Fatland og Mohammad Zahirul Islam fra PHP Ship Breaking & Recycling Industries Limited. Sistnevnte leder det første skipsverftet i Bangladesh som er godkjent etter Hong Kong Konvensjonen.  

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth åpnet den norske delen av konferansen. Hun trakk blant annet frem at den norske skipsfartsflåten er en viktig beredskapsressurs for Norge og våre allierte.

Konferansen ble ledet av tidligere BBC anker Susannah Streeter