- Vi lever i en farlig verden

Beredskapssituasjonene den maritime næringen håndterer har den siste tiden eskalert i omfang. Det vil kreve betydelige ressurser og kompetanse. Dette var tema for flaggfrokosten som i dag ble arrangert i Oslo i et samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet, Oslo rederiforening og Rederiforbundet.

Salen sett fra scenen under Flaggfrokost 1. februar

Nær 140 mennesker møtte opp til Flaggfrokost 1. februar. Foto: Dag Inge Aarhus 

- Den maritime næringen har gått fra å håndtere mindre situasjoner som pirateri, til det vi i dag ser på som krig eller krigslignende situasjoner. Det stiller helt andre krav til ressursene som brukes på beredskap. Det vi gjorde i går eller i dag vil ikke holde i fremtiden, vi kommer til å bruke betydelige ressurser på beredskapsarbeid fremover, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Hareide fremhevet det brede og gode samarbeidet mellom sjømannsorganisasjonene, Rederiforbundet og Sjøfartsdirektoratet både i hverdagen og i tøffe situasjoner.

Harald Solberg på scenen

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. 

- Det har bidratt til å bygge en viktig og bred kompetanse, sier Hareide.

- Å seile med norsk flagg i hekken gir en ekstra trygghet og styrke i et urolig farvann. Det gir tilgang til et unikt og bredt samarbeid og beredskapstilbud, blant annet gjennom Rederiforbundets beredskapsavdelings arbeid for alle norskflaggede skip, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, som også trakk frem den komplette maritime klyngen som Norge kan være stolte av.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund påpeker at verden ikke kan akseptere at global handel kontrolleres av geriljagrupper.

- Vi har lenge sagt at vi lever i en urolig verden. Etter den siste tidens hendelser må vi ta det et knepp opp, og fastslå at vi lever i en farlig verden, sier Solberg.

Med sterk representasjon i alle fartøyssegmenter har norsk skipsfart har opprettholdt en verdensledende posisjon og den norske handelsflåten spiller en sentral rolle i Norges totalberedskap.

 

Cecilie Myrseth og Knut Arild Hareide på scenen

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Dag Inge Aarhus 

- Både maritim politikk og næringspolitikk har blitt sikkerhetspolitikk. Det er viktig å merke seg at den norske handelsflåten er hundre prosent privat eiet. Det er en enorm fordel, for med privat eierskap er det en langsiktig planlegging og korte beslutningsveier. For at eierskapet til flåten skal forbli norsk er det viktig å holde rammevilkår som attraktiv tonnasjeskatt og nettolønnsordning forblir stabilt, forutsigbart og konkurransedyktig, sier Solberg.

Solberg trekker frem pandemien som en viktig erfaring.

- Pandemien lærte oss en lekse. Vi som næring var ikke forberedt på at verden kunne stenge ned slik den gjorde. Det demonstrerte hvor grunnleggende det er for verden å holde forsyningslinjene åpne. Sjøfolkene spiller en viktig rolle i dette, har ikke de en trygg jobb kollapser en grunnleggende funksjon i samfunnet.

Fra rederisiden var det Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, som gav et innblikk i de krevende vurderingene som rederiene må ta der sikkerhetstiltak av og til går på tvers av kundenes ønsker.

-Vi var et av de første rederi som like før jul valgte å ikke seile gjennom Rødehavet. Slik situasjonen utartet, med vilkårlige rakettangrep på handelsskip, var dette et lett valg sikkerhetsmessig samtidig som det fikk konsekvenser for våre kunders leveranser. Dette var ikke like populært, sa Kristoffersen.

Han trakk også frem viktigheten av samarbeidet i Norge mellom næring og offentlige etater og myndigheter. Her viste han blant annet til de servicekulturen som er etablert i Sjøfartsdirektoratet.

-Det er en mann som må nevnes i den sammenheng, som ikke er blant oss lengre. Det er tidligere sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han troppet opp hos og spurt hva som skulle til for at vi skulle velge norsk flagg. Og direktoratet gikk fra å snakke om brukere og til å snakke om kunder, påpekte ham.

Nær 140 personer deltok på dagens flaggfrokost.

Lasse Kristoffersen på scenen

Administrerende direktør Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen fortalte om viktigheten av en åpen sjøvei.