- Arbeidet mot diskriminering og trakassering må skje i det daglige

Både Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsforbundet har gjennom spørreundersøkelser avdekket at mer enn en fjerdedel av de sjøansatte har opplevd mobbing og trakassering på jobb.

Einar Monstad, konserndirektør HR og Anette Aaser-Stene, konserndirektør bærekraft og compliance i Color Line. 

Einar Monstad, konserndirektør HR og Anette Aaser-Stene, konserndirektør bærekraft og compliance i Color Line. 

Ifølge Sjøfartsdirektoratets undersøkelse om maritim sikkerhet har 27 prosent av de sjøansatte opplevd trakassering eller mobbing på jobb de siste 12 månedene. To prosent av alle sjøansatte har opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene. Ser vi på de 400 kvinnene som har svart på undersøkelsen, har 15 prosent opplevd seksuell trakassering det siste året

- Jeg er først og fremst skuffet. Men også litt overrasket. Å jobbe om bord på skip skal være spennende, utfordrende og utviklende. Man skal være trygg når man går på jobb. Ikke ha klump i magen, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

En del av bærekraftsarbeidet

Nå må alle parter i maritim næring ta grep. Hos Color Line er de allerede godt i gang.

- Arbeidet mot diskriminering og trakassering må skje i det daglige, men vi har også troen på at det er viktig å skape arenaer hvor vi sammen øker bevisstheten på dette gjennom å diskutere og belyse tematikken for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle, sier Einar Monstad, konserndirektør HR i Color Line.

Denne våren gjennomfører rederiet informasjonsmøter for alle ansatte og ledersamlinger for alle ledernivåer på begge skift på alle skip, samt på alle landlokasjoner. Temaet er «et godt og trygt arbeidsmiljø», som omfatter diskriminering og trakassering, herunder seksuell trakassering. I forkant av informasjonsmøtene og ledersamlingene har samtlige 2200 ansatte fått tilgang til et e-læringskurs med ulike dilemmaer som også ble gjennomgått i gruppediskusjoner og i plenum under møtene.

- Arbeid med det sosiale miljøet inngår i bærekraftsarbeidet vårt, hvor et av fokusområdene våre er likestilling og økt mangfold, sier Anette Aaser-Stene, direktør bærekraft og compliance i Color Line.

- Innenfor vårt segment med både teknisk ansatte, hotell og restaurant har vi et stort mangfold. Men det varierer mellom de ulike avdelingene, og de ulike lederposisjonene. Med et stort spenn av yrkesgrupper og generasjoner tett på hverandre 24 timer i døgnet oppfatter folk situasjoner forskjellig, og det er det viktig at vi snakker om, legger hun til.

De ansatte om bord på "Color Magic" under informasjonsmøte om trakassering og diskriminering. 

De ansatte om bord på "Color Magic" under informasjonsmøte om trakassering og diskriminering. 

Selskapskultur og verdier

Informasjonsmøtene og dilemmatreningen hos rederiet avholdes i samarbeid med konsulentselskapet EYs spesialister på arbeidsrett og likestilling. Planleggingen av dilemmatreningen begynte Color Line med i fjor høst som en del av sitt systematiske arbeid for likestilling.

 – Det er ikke mange som går ut døren om morgenen og tenker at i dag skal jeg trakassere noen, likevel skjer det, sier advokat og partner Helga Aune i EY.

En vel så viktig faktor som intensjon, er hvordan det oppfattes av mottakeren.

Noe som er innenfor rent juridisk trenger likevel ikke å være ønskelig dersom det ikke er i tråd med selskapets verdier. Sjargong og kultur på arbeidsplassen er viktig for inkludering og trivsel.

Aune påpeker at en nyansatt kan oppleve en situasjon annerledes enn en kollega som har jobbet der i 20 år.

- Arbeidsgiver og ansatte har et felles ansvar for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Dilemmatrening er nyttig for å skape en felles forståelse på tvers av alder, fast ansatte og sommervikarer, roller og kulturell bakgrunn. Alle har en mening om oppførsel og likestilling og dilemmatrening skapte diskusjoner som belyste hvor ulikt man kan se på ting, sier Aune.

Monstad påpeker at det eksempelvis er én av tre på dekk og maskin som er nyansatte det siste året- 

-Av det som kommer frem etter gruppearbeidet her i dag, og som vi ser når vi av og til har slike saker, er at et lite vink fra en kollega om at noe er ugreit ville vært nyttig. Det er viktig for å bygge en kultur der alle trives. Det skal ikke være slik at den som opplever å bli trakassert skal fortelles at «Det går bra. Han mente det ikke sånn,» det er den som trår feil som må få beskjed, og den beskjeden må vi alle øve oss på å gi, sier Aaser-Stene.