Norsk rederi i rampelyset under COP28 i Dubai

Med konkret løsning for å skipe karbonfritt og globalt har Höegh Autoliners sittet i panel etter panel med statsledere og verdens fremste klimaforkjempere i Dubai under COP28.

Andreas Enger med mannskap om bord i Höegh St. Petersburg

Skipsbesøk: Bilskipet "Höegh St. Petersburg" losset i havnen rett ved COP 28. Andreas Enger benyttet anledningen til skipsbesøk under klimakonferansen. Han ble tatt i mot av kaptein Eduard Inocencio Dolendo (t.v.), Chriopher Abella, Clemente Magtibay og Dominic Ramos. Foto: Håvard Solerød

– Vi har deltatt i panel med John Kerry, Jonas Gahr Støre, Børge Brende, statsledere og ministre fra Danmark og Frankrike med flere, sier Andreas Enger, CEO i Höegh Autoliners på tampen av travle dager i Dubai.

Under den forrige klimakonferansen i FN regi, i Glasgow for to år siden, var global shipping ikke noe stort tema. For fem år siden var det nærmest  opplest og vedtatt at fossilt drivstoff er eneste alternativ for større skip på lengre seilinger mellom kontinenter.

I Dubai brøt Höegh Autoliners med denne virkelighetsoppfatningen. Rederiet fortalte om skip under bygging og la frem avtaler, infrastruktur og tidsplan for når de vil tilby kundene karbonfri transport for globale operasjoner med ammoniakk på tanken.

 – Shipping har stått veldig sentralt på denne COPen. Vår løsning har fått mye oppmerksomhet, sier Andreas Enger.

Ga seg ikke

Det var ingen selvfølge at historien til Höegh Autoliners ble hørt på COP28. Først hadde sjefen sagt nei til deltakelse.

– Å delta på den norske paviljongen kostet for mye, tenkte jeg innledningsvis. Jeg sa nei, men kommunikasjonssjefen vår, Camilla Knappskog, ga seg ikke. Hun sikret oss adgang via akkreditering fra greske myndigheter, som hadde et visst antall akkrediteringer å gi ut til næringslivet. Vi har et samarbeid med en digital scale-up i Hellas. Slik gikk det til at vi ble med likevel, sier Enger.

Andreas Enger håndhilser på John Kerry, USAs spesialutsending på klima

Andreas Enger og John Kerry under COP28 i Dubai. Foto: Höegh Autoliners

Da deltakelsen var sikret noen uker i forkant av COP28 fikk Höegh Autoliners god drahjelp av partnerne deres i prosjektet for karbonfri transport, og norske myndigheter. 

– Sveinung Oftedal, som leder prosessen med dekarboniseringsmål, og er Norges sjefsforhandler i IMO, har vært til stor hjelp med å legge til rette for oss i forkant av konferansen, sier Enger.

Yara er en leverandør av ammoniakk i store deler av verden. De stilte også sammen med Höegh Autoliners i panel på presentasjoner på klimakonferansen.

fra venstre: Camilla Knappskog, kommunikasjonssjef i Höegh Autoliners, Bo Cerup-Simonsen, adm. direktør i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, adm. direktør Andreas Enger og Sveinung Oftedal, spesialrådgiver i klima- og miljødepartemente

Samspill under COP28: På lag for det grønne skiftet, fra venstre: Camilla Knappskog, kommunikasjonssjef i Höegh Autoliners, Bo Cerup-Simonsen, adm. direktør i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, adm. direktør Andreas Enger og Sveinung Oftedal, spesialrådgiver i klima- og miljødepartementet. Foto: Höegh Autoliners

Nær fremtid

– Sommeren 2024 får vi overlevert første dual fuel bilskipet med DNV-klassifisert tank som kan gå med ammoniakk. I 2027 får vi overlevert de første bilskipene som kan  seile med ammoniakk på tanken når de leveres fra verftet. Vi er tidlig ute i forhold til klimamålene for 2030, sier Enger.

12 bilskip med dual fuel, som kan seile med ammoniakk, er under bestilling.

– Markedet og inntjeningen er så bra at vi har klart å oppskalerer fra fire til 12 bilskip som kan seile uten utslipp av CO2, sier Enger.

Risikoen med å være tidlig ute har de tatt høyde for. 

– De nye bilskipene vil være blant de mest miljøvennlige i bransjen, med eller uten ammoniakk på tanken. Kundene som vil frakte karbonfritt kan bestille det. Man kan se for seg at 20 prosent av en seiling vil foregå med grønn ammoniakk for en kunde, så kjører vi vanlig fuel på resten for andre. Om det grønne skiftet aldri skjer har vi fortsatt bygget de beste båtene som vil være kommersielt attraktive for fremtiden, sier Enger.

Rammebetingelsene i støpeskjeen

Det store spenningsmomentet er rammebetingelsene.

– Hvis myndighetene legger til rette for det grønne skiftet gjennom karbonprising og prissstøtte til kundene våre, så vil vi ha en stor konkurransefordel fordi vi kan levere det, sier Enger.

På COP28 nådde de frem med budskapet sitt. Resultatet av møter og samtaler i Dubai vil komme senere.

–Med det momentet vi ser nå vil jeg tro det kan bli pinlig for myndigheter og regulatorer rundt om i verden, hvis kundene fortsetter med samme drivstoff som før fordi rammebetingelsene ikke er til stede.

Under COP28 tok Enger seg også tid til skipsbesøk i havnen i Dubai. Bilskipet "Höegh St. Petersburg" lå bare 20 minutter i bil fra klimakonferansen. Her delte han gode tilbakemeldinger fra dagene i Dubai med mannskapet om bord.