Når verden velger Fosnavåg

Den bittelille, store offshore-byen på Sunnmøre har rederi nærmest på hvert et gatehjørne – og fikk nylig et nytt tilskudd med den fransk-kanadisk-sunnmørske nyskapingen; Bourbon Horizon. 

Tettstedet Fosnavåg fikk sin bystatus for å kunne vise frem kjennemerket og kvalitetsmerket «Fosnavåg» på skipene sine. Til sammen har Fosnavåg-medlemmene i Rederiforbundet rundt 60 skip og nærere 2500 ansatte. Foto: Torill Myren

Tettstedet Fosnavåg fikk sin bystatus for å kunne vise frem kjennemerket og kvalitetsmerket «Fosnavåg» på skipene sine. Til sammen har Fosnavåg-medlemmene i Rederiforbundet rundt 60 skip og nær 2500 ansatte. Foto: Torill Myren

Det er nærheten til havet og til de andre som jobber i samme næringen det handler om. Den eneste helleristningen på Sunnmøre ligger her, en 3000 år gammel guttedrøm om båt hugget inn i berget. Det første skipet i Europa med kjøl som vi vet om, det fant de her. En innovasjon som kunne ta vikingene på handel og herjing i hele verden. Siden har det handlet om havet, fiskeri og offshore, båt, teknologi og mannskap.  

Samarbeidende konkurrenter 

Fra kontorstolen ser daglig leder i Bourbon Offshore Norway, Bjørn Remøy, både helt ut til horisonten og tvers over gata til Havila Shipping og Havila Kystruten. Et steinkast lenger borte ligger Remøy Management og i Fosnavåg sentrum ligger Rem Offshore, Olympic og Remøy Shipping på rad og rekke. I tillegg står fiskeri-rederiene tett som en sildestim. 

Til sammen har Fosnavåg-medlemmene i Rederiforbundet rundt 60 skip og nærere 2500 ansatte. Og sammen holder de hverandre på tå hev. 

- Det er som det sies; vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.  

- Det er her mye skjer og det er her vi er tett på kompetansen for å drive rederi og utvikle tonnasjen, sier Bjørn Remøy, daglig leder i Bourbon Offshore Norway, som har hovedkontoret til Havila Shipping og Havila Kystruten rett over gata. Foto: Torill Myren
- Det er her mye skjer og det er her vi er tett på kompetansen for å drive rederi og utvikle tonnasjen, sier Bjørn Remøy, daglig leder i Bourbon Offshore Norway, som har hovedkontoret til Havila Shipping og Havila Kystruten rett over gata. Foto: Torill Myren

Det er her det skjer 

Bjørn Remøy viser til offshore-rederiene sin rolle som drivere av den maritime klyngen på Sunnmøre. Det var i en form under den store oppgangen for rundt ti år siden med nybygg på nybygg. 

- Nå handler kanskje mer om modernisering og utvikling av eksisterende tonnasje for å imøtekomme stadig sterkere krav om en mer klimavennlig flåte, og da er nærhet til teknologileverandører som bidrar til digitalisering og optimalisering svært viktig.   

Han peker også på nærheten til sjøfolkene som en suksessfaktor der de med sin erfaring og godt sjømannskap bidrar til utvikling av design og utstyr. 

- Det er sjøfolkene sine tilbakemeldinger og godt samspill med rederiene som i stor grad har gjort at leverandørene innen maritim industri har lykkes. 

På en liten øy med 3.000-4.000 innbyggere ligger store rederier tett i tett og i tillegg til dem står fiskeri-rederiene tett som i en sildestim. (Foto: telefonkatalogen.no)

På en liten øy med 3.000-4.000 innbyggere ligger store rederier tett i tett og i tillegg til dem står fiskeri-rederiene tett som i en sildestim. (Foto: telefonkatalogen.no) 

Konjunkturrapporten 2023

Med en verdiskaping på 175 milliarder kroner og nesten 88 000 mennesker sysselsatt, er maritim næring en av de største og viktigste næringene i Norge.

Næringen er i stor grad en distriktsnæring, og over 90 prosent av de maritimt sysselsatte jobber utenfor Oslo.

Siden Rederiforbundet i 2018 begynte å kartlegge rederienes planer for bygging av skip, har det aldri vært registrert så høye ambisjoner som i 2023. De neste fem årene planlegger rederiene å bygge totalt 215 skip hovedsakelig innenfor deep sea og offshore service (inkludert skip til havvind).

Last ned hele rapporten her.

Strategically positioned 

Franske Bourbon kom til Sunnmøre for tjue år siden da de kjøpte opp Havila Supply i 2003.  

- De visste at innen offshore så var vi langt fremme med god kompetanse både hos leverandører, verft og ansatte.  

Bourbon er i dag representert i rundt tjue land rundt i verden og inngikk nylig avtale med kanadiske Horizon om et felles driftsselskap. «The new company is strategically positioned in Fosnavåg (Norway)”, het det i pressemeldingen. 

- Det er det samme som ligger bak nå som for tjue år siden. De vet at det er her mye skjer og at det er her vi er tett på kompetansen for å drive rederi og utvikle tonnasjen.   

Gjør rederiene bedre 

I et tårnrom med panoramautsikt over skipsleia sitter mannskapssjefene for en hel rekke sunnmørs-rederier. De møtes 5-6 ganger i året. Samarbeider når de kan og konkurrerer når de må. På bordet er det kaffe og is i tillegg til en dagsorden om blant annet permisjonsregler.  

- Dette er et forum der vi gjør hverandre og rederiene bedre. Vi lærer av hverandre og ting som tolking av overenskomster er tema som går igjen. Slik kan vi spille på hverandre og trenger ikke sitte hver for oss å skulle finne ut av alt på egenhånd. 

De samarbeider også om omdømmebygging og rekruttering for hele næringen. Og de kan dele på folk, anbefale og tipse hverandre om noen med ledig kapasitet. 

- Og selv om det er kamp om sjøfolkene så går vi ikke aktivt inn og henter sjøfolk hos andre. De ansatte kan selvsagt gå dit de vil, men vi tråkker ikke i andres bed.  

Felles forum for mannskapssjefer gjør både dem og bedriftene bedre F.v.: Tonny Sørdal, Olympic Subsea, Lori Nærø, Bourbon Offshore Norway, Ingeborg Wiik, Golden Energy Offshore, Kristin Vedeld Kolgrov, Havila Shipping, Dina Mari Remøy, Rem Offshore, Brit Ytrebø, Remøy Shipping og Nina Remøy, Remøy Management. Åge Bjerkvik fra Island Offshore var med på Teams.  Foto: Torill Myren

Felles forum for mannskapssjefer gjør både dem og bedriftene bedre F.v.: Tonny Sørdal, Olympic Subsea, Lori Nærø, Bourbon Offshore Norway, Ingeborg Wiik, Golden Energy Offshore, Kristin Vedeld Kolgrov, Havila Shipping, Dina Mari Remøy, Rem Offshore, Brit Ytrebø, Remøy Shipping og Nina Remøy, Remøy Management. Åge Bjerkvik fra Island Offshore var med på Teams.  Foto: Torill Myren

Samarbeid smitter 

Det er nær kontakt med mange telefoner og meldinger mellom mannskapssjefene også utenom møtene. 

- Noen ganger kan det være hverdags-frustrasjoner, andre ganger kan det være tyngre ting, som for eksempel tøffe diskusjoner og avgjørelser i nedbemanningsperioder. Da er det godt å ha et nettverk som vi har tillit til og som har forståelse for hva vi står i.  

Både gleden og nytten er stor, og forumet for mannskapssjefene har smittet over så det fins tilsvarende blant annet innen kompetanse, HSEQ og lønn. 

Nytte for resten av næringslivet 

En annen smitteeffekt gjelder selvsagt lokalt næringsliv. Rederiene legger vekt på å handle lokalt enten det er skrivepapir og kontormøbler, arbeidshansker, bunnsmurning eller datateknologi. Og også når det kommer til reiser.

De store rederiene gjør at Fosnavåg er et stort nok marked til at Berg-Hansen kan ha en egen avdeling her med sju, åtte ansatte. Noen av dem er f.v.: Oddhild Skorpen og Irene Skoge Remøyholm.  Foto: Torill Myren
De store rederiene gjør at Fosnavåg er et stort nok marked til at Berg-Hansen kan ha en egen avdeling her med sju, åtte ansatte. Noen av dem er f.v.: Oddhild Skorpen og Irene Skoge Remøyholm. Foto: Torill Myren 
 

Sindre Skurtveit, daglig leder i Berg-Hansen Nordvest, sier at mange store rederier på et sted var helt avgjørende for at de etablerte kontor i Fosnavåg – og for at de fortsatt er der med en avdeling med syv, åtte ansatte.    

- Rederiene gjør at det er et stort nok marked for oss for å være i Fosnavåg. Dermed bidrar rederiene til at også lokalsamfunnet og annet næringsliv har nærhet til reisebyrå-tjenester som de ellers ikke ville hatt, samtidig som de er med på å skape ringvirkninger i form av arbeidsplasser.   

Til glede for lokalsamfunnet 

Med så mange rederi blir det også mange offshore-relaterte arbeidsplasser i kommunen. Det er selvsagt viktig, men mengden av arbeidsplasser som totalt sett er knyttet til de store rederiene gjorde også at Herøy kommune tok storeslem da regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) ble innført i 2004.

Ordningen ble innført for å kompensere for avgiftsøkningen og på det meste fikk Herøy mellom 30 og 40 millioner kroner i tilskudd hvert eneste år. Dette er penger som ble forvaltet i samråd med næringslivet. 

Fosnavåg betyr «lun havn» og med dette naturgitte utgangspunktet lever folk i kommunen av havet og for havet.  Foto Torill Myren

Fosnavåg betyr «lun havn» og med dette naturgitte utgangspunktet lever folk i kommunen av havet og for havet.  Foto: Torill Myren

Kvalitetsmerke

Styreleder i Herøy Næringsforum, Svein Rune Smådal, som også er teknisk sjef i Havila Shipping, sier RDA-midlene har vært med på å gi innbyggerne i kommunen store felles-goder. 

- Ved hjelp av disse pengene i tillegg til betydelig støtte direkte fra flere av de store rederiene, har en forholdsvis liten kommune som Herøy fått på plass mellom annet et kino- og konserthus med utstyr og fasiliteter som er i nasjonal klasse og et badeanlegg som er et av de største mellom Bergen og Trondheim. Dette hadde ikke vært mulig uten den rollen rederiene har spilt i kommunen vår.  

Styreleder i Herøy Næringsforum, Svein Rune Smådal, sier flere store felles-goder i kommunen ikke hadde vært mulig uten bidrag fra og samarbeid med de store rederiene i kommunen.  Foto: Torill Myren
Styreleder i Herøy Næringsforum, Svein Rune Smådal, sier flere store felles-goder i kommunen ikke hadde vært mulig uten bidrag fra og samarbeid med de store rederiene i kommunen.  Foto: Torill Myren

Idrettsstadion og annen sponsorvirksomhet er andre steder man ser spor av rederier og RDA-midler. Det samme innen felles tilrettelegging for næringslivet i tettstedet som i 2000 gikk fra å være en fiskerlandsby til en by ved havet. Da fikk Fosnavåg bystatus og det viktigste argumentet var at da kunne skipene sette kvalitetsmerket «Fosnavaag» i hekken.  

For her lever de ved havet, av havet og for havet.