Fornybart ble muligheten for nytt rederi

Norwind Offshore er et pur ungt rederi med dype røtter og lange tradisjoner. De spisser seg mot havvind med nye, skreddersydde skip. 12. juni ble det første av fire nybygg døpt. 

Svein Leon Aure, adm. direktør i Norwind Offshore i telefonen på kontoret

- Vi så at det grønne skiftet var reelt, at det ville ligge mer momentum her enn i den gamle industrien, sier Svein Leon Aure, administrerende direktør i Norwind Offshore. Foto: Torill Myren 

Kontoret er moderne og enkelt med ferrari-rød sofa i nytt sunnmørsdesign. Over gangen venter et respektabelt styrerom med gullinnrammede oljemalerier på veggene.  Nykommeren Norwind Offshore får kombinere det beste fra to verdener; tung erfaring og nytenkende oppstartsfase.  

Norwind Offshore holder til i toppetasjen på det som var Farstad Shippings kontorbygg midt i Ålesund sentrum, og rederiet står på skuldrene av den solide Farstad-tradisjonen. Norwind Offshore starter med Andy (Sverre Andreas) Farstads ønske om å drive rederi. 

- Du vet, det å drive rederi, det ligger i DNA-et til Andy, sier Svein Leon Aure som er administrerende direktør hos Norwind. 

Oljekollapsen satte en stopper for Farstads tidligere rederidrift, men forholdene endret seg og Andy Farstad så nye muligheter. Svein Leon Aure forteller at det bunnet i et ønske om å starte opp igjen, drive rederi og ta vare på all kompetansen som er i regionen.  

- Noe av det såreste ved at Farstad- rederiet forsvant, var å måtte si opp så mange dyktige folk. Nå kunne man igjen tenke på å skape arbeidsplasser. 

Momentum i det grønne 

Dette var i 2019. Det nye rederiet ble startet og tanken var å drive innen olje og gass. Den første båten var på plass og den neste hadde man avtalt kjøp med fra en bank 10. mars. Tre dager senere, 13. mars, var det korona-nedstenging og full stopp i hele Norge. Dermed ble det full stopp også for båt nummer to samtidig som den første måtte legges i opplag. Koronasituasjonen og oljepriskollapsen gjorde oppstarten utfordrende, men lysten til å drive rederi ble ikke mindre.  

Planen var å vokse innen olje og gass, men den planen ville ikke finansieringsinstitusjonene være med på. De pekte i retning fornybar energi, og sommeren 2020 var Norwind Offshore etablert. 

- Vi så at det grønne skiftet var reelt, at det ville ligge mer momentum her enn i den gamle industrien, og da da vi presenterte en ny forretningsplan inn mot havvind for Volstad- og Kleven-familiene klarte vi å skape en entusiasme som gjorde en etablering av et nytt havvind-rederi mulig. 

 

F.v.Technical Manager Stian Lausund, COO Roy Ove Standal, Finance Manager Idar Gjerde, HSSEQ Manager Arnstein Ytterland og CEO Svein Leon Aure. Newbuild Manager Torstein Davik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nyy rederi med mye sunnmørsk rederikompetanse: F.v.Technical Manager Stian Lausund, COO Roy Ove Standal, Finance Manager Idar Gjerde, HSSEQ Manager Arnstein Ytterland og CEO Svein Leon Aure. Foto: Torill Myren 

Klynge-effekt 

Og med det nye rederiet på plass ble det etter bare noen måneder rullet ut en plan og kontraheringer den maritime klyngen på Sunnmøre verdig. 

- Var det noe vi hadde lært tiden med Farstad og Volstad, så var det at purpose built-fartøy var viktig og ikke minst i en fase der en skal utvikle en kommende næring og bygge skip for framtida. 

Kontakten med en tidligere kjent og kompetent samarbeidspartner, Vard, ble gjenopprettet. Det første skipet var et ombyggingsprosjekt, men nå står det fire nye skip på beddingen klare til å bli sjøsatt fremover mot 2025. Skip en og tre av disse blir bygget på Sunnmøre, skip to og fire i Vietnam. CSOV-ene har Vard-design, det er thrustere og fra Kongsberg i Ulsteinvik og gangbroer fra Uptime i Ålesund. Og lista kan gjøres mye lengre.  

- Vi var en sterk bidragsyter i den maritime klyngen før, og det ønsker vi å være også med det nye rederiet.  

Sjøfolkene er også kjentfolk. 

- Vi hadde en god standing hos de ansatte og opplever nå at de har lyst til å jobbe hos oss. 

De første rundt 25 egne sjøfolkene til skip én er på plass. Senere er det lagt opp til cirka det samme antall egne folk på hvert av de fire nybyggene. 

Dåp av Norwind Gale  på Skansekaia i Ålesund

12. juni ble det første av fire nybygg, "Norwind Gale" døpt på Skansekaia i Ålesund. Foto: Torbjørn Sandbakk. 

Nybygg

Med til historien om den maritime klyngen på Sunnmøre hører også eierne av Norwind. På aksjonærlista finner du sammen med Farstad-navnet Volstad-familien og Kleven-familien (BunkerOil). I tillegg har det danske investeringsfondet Navigare Capital Partners nylig kommet med. 

- Med et investeringsfond også med på laget, når skal dere bestille nye skip? 

- Mnjaa…., det er nødvendigvis ikke så lenge til. 

Mer vil ikke Svein Leon Aure si. Det følges bare opp av et lurt smil, en liten kaffetår og et langt blikk utover sjøen.  

- Hva må til for at Norge kan utnytte mulighetene i havvind? 

- Vi må iallfall ikke bruke for lang tid på byråkratiske prosesser. Her må vi være effektive, og så se til hvordan vi gjorde det da vi fant olje. Vi kan repetere den suksesshistorien. Vi har kompetansen. 

- Og hva tenker du om den ulmende arealkonflikten med fiskeri? 

Svein Leon Aure forteller at han kommer fra en fiskerifamilie og startet sin yrkeskarriere som fisker og var skipper på fiskebåt før han gikk til offshore og nå er kaptein på Norwind-skuta.  

- Men en slik bakgrunn ser jeg problemstillingen som fiskerne drar opp, og det er ikke noe man må overse, men jeg tror det går godt an å få til sameksistens.

Et nytt energieventyr

Svein Leon Aure, administrerende direktør i Norwind Offshore
Svein Leon Aure, administrerende direktør i Norwind Offshore. Foto: Torill Myren 

For Norwind Offshore vil det handle om havvind framover.  

- Ved å spisse seg innen et segment kan vi fokusere og det er enklere å bli flinkest innen dette feltet. Vi kan også ha skreddersydde skip og mer effektive båter til slike operasjoner. Og så ser vi at det er stor interesse hos investorer nettopp fordi vi satser innen det fornybare. Det er rett og slett et nytt energieventyr som er på gang i Nordsjøen og Europa, sier Aure.