Webinar nr. 4 om EUs kvotesystem (ETS) – hvordan lander organiseringen og hvor går kvoteprisen?

Fra 1. januar 2024 ble skipsfarten en del av EUs klimakvotesystem. I Norge ble lovendringer stemt over i Stortinget med enstemmig samtykke 5. og 12. desember, og de aktuelle rettsaktene ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember.

Norges Rederiforbunds medlemmer inviteres til et webinar med Hanne Bjørge Eriksen og Carina Lillestøl Randmæl, seniorrådgivere i Miljødirektoratet, som vil gi en oppdatering på status for implementering av ETS i maritim sektor i Norge. Deretter vil Frank Melum, seniorrådgiver i Veyt, presentere deres nyeste analyse av markedsdynamikken og prisprognoser for EUA markedet. Det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Påmelding innen 11. februar

Teamslink sendes ut 12. februar

  • 13. februar 2024
  • Teams
Påmelding