Norges Rederiforbund

Valgfrokost: Hva nå EU?

I 2024 skal en rekke viktige valg avholdes rundt omkring i verden. 

6.-9. juni 2024 skal innbyggere i 27 EU-land velge sine representanter til Europaparlamentet. Valget er omtalt som et skjebnevalg for Europa, og kommer bare et par måneder etter at regjeringens EØS-utvalg gjorde rede for hvor viktig EU og EØS er for Norge.

EU er en av Norges viktigste handelspartnere og mye av EUs lovverk blir også tatt inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen. Valget og sammensetningen av Europaparlamentet får derfor stor betydning for norsk næringsliv. Får høyrepopulistene mer makt etter valget? Hva vil skje med Europas grønne giv? Og hva vil valgresultatet bety for sikkerhet og samarbeid i Europa? Innebærer valget endringer for maritim næring?

Bli med når vi inviterer til valgfrokost – Hva nå EU? 

Du møter:

Guri Rosén, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Knut Sunde, medlem av regjeringens EØS-utvalg og direktør for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri

Maria Varteressian, statssekretær i Utenriksdepartementet, Arbeiderpartiet

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant, Venstre

Erik Brynhildsbakken, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, Color Line

Marte Ziolkowski, leder av Rederiforbundets Brussel-kontor

  • 11. juni 2024
  • Rådhusgaten 25
Påmelding