Politisk oppspill

Norges Rederiforbund arrangerer politisk oppspill til partilederdebatten og inviterer et panel med ulik politisk bakgrunn for å diskutere hvor norsk politikk står og tenke høyt rundt hvor man tror valget i september går. 

Paneldeltakere:

  • Kristin Clemet (moderator), leder for Civita
  • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør E24
  • Ola Svenneby, leder Unge Høyre, 
  • Astrid Willa Hoem, leder AUF 
  • Eskil Pedersen, kom.direktør Santander og tidligere AUF-leder
  • 17. august 2023
  • Lille Andevinge