Lansering av Rederiforbundets konjunkturrapport 2024

Norsk skipsfart sammen med resten av den maritime klyngen skaper jobber, muligheter og store verdier langs hele kysten. Hvordan ser rederiene på utsiktene for 2024? Og hvordan opplever rederiene mulighetene for å skape verdier og arbeidsplasser i Norge?  

Onsdag 6. mars kl. 08:45 legger Rederiforbundet frem resultatene fra årets konjunkturundersøkelse.  

Undersøkelsen gir et unikt innblikk i rederienes syn på havnasjonen Norge, næringens klimasatsinger og verdens maritime markeder.  

Spesielt for i år er den anspente sikkerhetssituasjonen i verden. Særlig situasjonen i Rødehavet utfordrer verdens handelslinjer og setter uskyldige sjøfolk i fare.   

Rapporten inneholder også helt nye utslippstall av klimagasser fra forbundets medlemmer.   

Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. mars kl. 12.00 til ck@rederi.no

  • 6. mars 2024
  • Oslo Havn, Akershusstranda 19, Skur 38

Program

  • Velkommen v/Ingvar Mathisen, direktør Oslo Havn 
  • Presentasjon av Konjunkturrapporten v/Harald Solberg adm. direktør Norges Rederiforbund 
  • Overrekkelse til statssekretær Even Tronstad Sagebakken i Nærings- og fiskeridepartementet 
  • Nullutslipp i skipsfarten v/Daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland i Zero  
  • Spørsmål og en-til-en-intervjuer 

For intervjuavtaler og praktisk informasjon, kontakt: 

Christine Korme, kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund 
E-post: ck@rederi.no 
Telefon: 918 25519 
 
Lisa Nordøen, kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren 
E-post: media@nfd.dep.no  
Telefon:934 19 402