Kystpulsen: Hvordan skal maritim næring lykkes i fremtiden?

I det grønne skiftet stilles det høye krav til maritim næring. Kan forventningene innfris, og hva betyr det i så fall for teknologi, industri og rederi?

Bli med på Kystpulsen, et webinar fra Kystens Næringsliv.

I webinaret presenteres en helt ny ringvirkningsanalyse for maritim næring og kandidatene til "Årets maritime kommune".

Webinaret arrangeres i samarbeid med Maritimt Forum.

  • 21. juni 2023
  • Webinar
Påmelding