Singapore Norway Green Maritime Conference & Networking Event

Norges Rederiforbund har gleden av å invitere til Singapore-Norge arrangement om det grønne skiftet 6. juni kl. 0900-1220.

Seminaret avsluttes med uformell lunsj i hallen i 7. etg.

Ledende aktører fra næringen vil dele sine erfaringer og ambisjoner innen den maritime energitransisjonen. Er ammoniakk et av fremtidens drivstoff, hvordan kan to av verdens ledende maritime nasjoner samarbeide om fremtidens løsninger? Dette er bare noen av spørsmålene vi vil se nærmere på torsdag 6. juni.

Meld deg på til: secretariat@sncc.no for en inspirerende formiddag med nettverksmuligheter.

Seminaret arrangeres i samarbeid med ambassaden i Singapore, Innovasjon Norge og Singapore Norge handelskammeret SNCC, i anledning et større delegasjonsbesøk fra Singapore ledet av statssekretær Dr. Amy Khor og MPAs nestleder Kenneth Lim.

  • 6. juni 2024
  • Norges Rederiforbund
Påmelding