Gruppe for Offshore Servicefartøyer årsmøteseminar og middag

Energi for fremtiden 

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og rederiene står klare til å gripe disse. 

Seminaret vil belyse hvordan den maritime næringen kan møte dagens utfordringer og muligheter, og dermed bidra til å skape en mer bærekraftig morgendag for oss alle. Offshore-rederiene bidrar med betydelig verdiskaping langs kysten, sysselsetter tusenvis av norske sjøfolk og bidrar til aktivitet og bygging ved norske verft. Rederiene i dette segmentet kontrollerer verdens mest moderne og verdens nest største skipsflåte. 

Program og deltagere

- Åpning ved Anne Jorunn Møkster, styreleder i Gruppe for Offshore Servicefartøyer

- Regjeringens maritime politikk ved Even Sagebakken, NFD 

- Bedre tider i markedene ved Christian Brugaard, Clarksons 

- Nullutslipp – fremtidens skip ved Mats Rinaldo, DNV 

- Verdensledende maritim klynge ved Stig Remøy, Olympic 

- Hvordan vinner vi det grønne kappløpet ved Gitte Talmo, Eidesvik 

Politisk debatt: Marianne Sivertsen Næss (Ap) , Nikolai Astrup (Høyre), Marius Arion Nilsen (FrP),  Lars Haltbrekken (SV) og Harald Solberg, Norges Rederiforbund

- Oppsummering ved Anne Jorunn Møkster, styreleder i Gruppe for Offshore Servicefartøyer

Moderator: Christine Korme, Norges Rederiforbund 

Påfølgende aperitiff, middag og mingling 

  • 14. februar 2024
  • Norges Rederiforbund
Påmelding