Norges Rederiforbund

Energisikkerhet - Norges bidrag til et stabilt Europa

Russlands krigføring i Ukraina har på nytt illustrert viktigheten av den sivile beredskapen generelt og energisikkerheten spesielt.

Hvordan har norske selskaper bidratt til å sikre energiforsyningen til Europa, og hvordan ser fremtidens norske bidrag til energiforsyningen ut?

Under Arendalsuka inviterer vi til diskusjon og samtale om Norges rolle i forbindelse med europeisk energisikkerhet. 

Panelet består av:
  • Anne Marie Aanerud, Statssekretær Forsvarsdepartementet (Sp)
  • Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund
  • Geir Hågen Karlsen, Stabsskolen ved Forsvarets høgskole
  • Erik Nyheim, CEO Höegh LNG
  • Frode Leversund, administrerende direktør i GASSCO
  • 17. august 2023
  • Lille Andevinge, Arendal