Portrett av Tuva Kantardjiev Wettland

Tuva Kantardjiev Wettland

Rådgiver

Tuva Wettland er rådgiver i seksjon for kompetanse, rekruttering og utdanning. Seksjonen har ansvar for oppfølging av medlemsbedriftenes kompetanse- og rekrutteringsbehov. Seksjonen følger kompetanseutvikling på alle nivå fra grunnskole og yrkesfaglig utdanning til etter- og videreutdanning, forskning og innovasjon. Arbeidet innebærer tett samarbeid med næringen, akademia og myndigheter.

Tuva er utdannet siviløkonom med fordypning i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere vært fulltidstillitsvalgt i Norsk studentorganisasjon og jobbet med kvalitetssikring av utdanning på Norges Musikkhøgskole. Tuva var prosjektleder i Kunnskapsdepartementet før hun kom til Rederiforbundet i november 2022.