Portrett av Silje Anette Kvitvik

Silje Anette Kvitvik

Regnskapsmedarbeider

Silje Anette Kvitvik er regnskapsmedarbeider i Rederiforbundet. Hun behandler fakturaer, reiseregninger, inn- og utbetalinger, gjør internkontroll, bidrar inn i årsoppgjør og lager regnskap. Silje Anette kan svare på spørsmål som faller inn under disse områdene.

Silje Anette har en Bachelor i revisjon fra Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met) og Handelshøyskolen BI. Hun var nyutdannet i 2012, og har jobbet i 11 år med regnskap. Hun var regnskapsmedarbeider på Stortinget og Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met) frem til hun startet i Rederiforbundet i november 2014.