Portrett av Øyvind Jonassen

Øyvind Jonassen

Fagsjef offshoresikkerhet

Øyvind Jonassen er fagsjef innen området offshore sikkerhet. Ansvarsområdet dekker de mobile offshoreinnretningene tilknyttet Rederiforbundet. Øyvind er i dag Rederiforbundet sin styrerepresentant i Sektorstyret for Petroleumsstandardisering, Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet (SfS), Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet, Regelverkskompetanse og Næringslivets NOx fond.

Øyvind har teknisk utdannelse med fagbrev og teknisk fagskole kjemi og prosesslinje. Videre har han tittelen Bedriftsøkonom fra BI, graden Bachelor of Management fra BI og en Mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Øyvind kom til Rederiforbundet i 2012 fra Exxonmobil. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Schlumberger, Hydro, Transocean og Norske skog.