Portrett av Morten Haga Lunde

Morten Haga Lunde

Spesialrådgiver

Morten Haga Lunde er tilknyttet Norges Rederiforbund / Beredskapsavdelingen som spesialrådgiver. Han jobber med analyser, medlemskontakt og myndighetsdialog innen alle spørsmål knyttet til maritim sikkerhet og beredskap.

Lunde var fra januar 2016 til november 2020 sjef for Etterretningstjenesten. Han har også vært sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i Bodø fra 2013 til 2016. Lunde har 41 års tjeneste i Luftforsvaret og fra ulike fellesstaber i Forsvaret. Inkludert tjeneste som avdelingssjef for operasjons- og beredskapsavdelingen i Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben. Lunde har sin flyoperative bakgrunn fra P-3 Orion overvåkningsfly, C-130 Herkules og Sea King redningshelikopter.