Harald Solberg

Adm. direktør / CEO

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 1. januar 2018. Solberg var fra juni 2016 og ut 2017 leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet. Fra 2015 til 2016 var Solberg viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund og fra 2011 til 2015 var Solberg direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i forbundet.

Solberg har tidligere vært administrerende direktør i Dagsavisen og har også bla. arbeidet som viseadministrerende direktør i Mentor Medier (2005-2011), statssekretær i Finansdepartementet (2003-2005), politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (2001-2003) og politisk rådgiver og vararepresentant for KrF på Stortinget. Solberg er Cand. mag. med hovedfagsstudier i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.