Stig Laursen

Forsvarets liaison

Stig Laursen er Forsvarets liaison til Norges Rederiforbund. Han er kontaktpunkt inn mot Forsvaret innenfor beredskap, sikkerhet og hendelser. Ved siden av funksjonen som liaison, jobber Stig i Forsvarsstaben med ansvar for Rustningskontrollavtalene gjennom OSSE og NATO.

Laursen har tidligere vært Forsvarets liaison til Rederiforbundet fra 2017 – 2020. Han har 35 års erfaring fra Forsvaret i både lederroller og operative funksjoner innen alle forsvarsgrener både innenlands og utenlands, med stilling som Forsvarsattaché i Mali i 2021 som siste utenlandstjeneste.

Han har Krigsskole 1 og 2 med en bachelor innenfor ledelse og militære fag, mastergrad fra UiT innenfor konflikt, krise og kulturforståelse. Han har Forsvarets stabsskole fra 2013.