- Rederiene tar situasjonen i Rødehavet på største alvor

Mandag ble et nytt, norskeid skip truffet i Rødehavet. - Dagens angrep understreker ytterligere alvoret i situasjonen i Rødehavet, sier administrerende direktør Harald Solberg. 

Blue wave seen up close, lighter blue sky

Mandag ble det kjent at MT Atlantic Swan, eiet av Inventor Chemical Tankers, er blitt truffet i Rødehavet. Det indiske mannskapet er fysisk uskadet, og skipet seiler for egen maskin til trygg havn. 

- Dagens angrep understreker ytterligere alvoret i situasjonen i Rødehavet. Vi forventer at både norske og internasjonale myndigheter så raskt som mulig samler seg til felles løsninger for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Bab el Mandeb gjennom Rødehavet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. 

Dette er det andre norskeide skipet som treffes i Rødehavet. 11. desember ble norskflaggede MT Strinda som eies av J. Ludwig Mowinckel Rederi i Bergen truffet av et missil. Også her kom det indiske mannskapet om bord kom fysisk uskadet fra angrepet, og mannskapet lykkes selv i å slukke brannen.

- Rederiene tar situasjonen på største alvor og vurderer trusselbildet løpende. Vi antar at flere rederier fremover vil vurdere alternative seilingsmønstre. Men det er tidkrevende å seile utenom Rødehavet og Suezkanalen, noe som i tilfelle vil medføre forsinkelser og forstyrrelser i verdens varehandel. Skipsfarten er en uskyldig tredjepart og angrepene skjer i en av verdens viktigste ferdselsårer for sivil skipsfart. Norge har til enhver tid om lag 40 norsktilknyttede skip i dette området, sier Solberg. 

Rederiforbundet skal tirsdag ha et møte med UD for drøfte situasjonen.

Norges Rederiforbund mener norske myndigheter, i tett samarbeid med land både i regionen og i verden ellers må ta situasjonen og utviklingen på største alvor. Myndighetene må bidra til at konflikten mellom Israel og Hamas ikke utvides til en regional krig med enorme konsekvenser både for regionen og for resten av verden.

Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund følger situasjonen tett og har løpende kontakt med norske myndighetsaktører.