Risikolån til miljøinvesteringer på skip: – Et skritt i riktig retning, med en vesentlig svakhet

Regjeringen har nå åpnet opp for risikolån til miljøinvesteringer på en del typer skip. For Rederiforbundets medlemmer gjelder dette skip i short sea segmentet som er NOR eller NIS- registrert, samt skip innen passasjerskipssegmentet og offshore. Interesserte kan søke Innovasjon Norge om slike lån.

Harald Solberg på scenen under årskonferansen 2023.

– Et skritt i riktig retning for å få fart på grønn omstilling i skipsfarten, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

–  Det er likevel en vesentlig svakhet at låneordningen ikke er beregnet per prosjekt, men per kunde, sier han.

Solberg viser til at makstaket på 50 millioner er satt per kunde.  Det vil si at et rederi kan motta maks 50 millioner, uansett hvor mange prosjekter rederiet har.

Risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip administreres av Innovasjon Norge. Ordningen gjelder lån til grønne investeringer i nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter. Ordningen for lav- og nullutslippsskip har en låneramme på 470 millioner kroner i 2023. Innovasjon Norge tar nå imot søknader. For mer informasjon se:  Innovasjon Norge: Risikolåneordning for lav- og nullutslippsskip

Den nye risikolåneordningen bygger videre på Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy som først ble etablert i 2020. Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett for 2023 å utvide låneordningen for grønn skipsfart, inkludert offshoreskip og ferger. Endringen ble vedtatt i stortinget 16. juni 2023.

– Vi trenger flere grønne skip for å nå ambisjonen om å halvere utslippene innen 2030. Med den nye risikolåneordningen kan flere få lån til å gjøre viktige miljøinvesteringer, som igjen vil ha stor betydning for klimaet, havet og bidra til økt aktivitet i maritim næring. Med dette grepet vil regjeringen bidra til at flere gode og grønne prosjekter kan realiseres, for alle havnæringene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet.