Økt interesse for maritim utdannelse

Tallene for søkere til høyere utdanning og fagskoler viser at det er økt interesse for maritime utdanninger. I høyere utdanning har søknadstallene økt med 9 prosent siden i fjor. Fagskolesektoren har noe mer moderat utvikling med en gjennomsnittlig økning på 4 prosent. Interessen blant kvinner fortsetter å øke.

Foto: Maritim Karriere

Økningen i kvinnelige søkere til maritim høyere utdanning er på hele 24 prosent sammenlignet med fjoråret, mens økningen i kvinnelige søkere til maritim fagskole er på 3 prosent.

-For å sikre nok kvalifisert arbeidskraft er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene og dyktigste hendene. Derfor er det veldig gledelig å se at antallet kvinnelige søkere øker fra år til år. Tilsvarende trend ser vi også på søknadstallene til videregående opplæring, noe som tyder på at vi ser starten på en større strukturell endring, sier Tuva Wettland, rådgiver i Norges Rederiforbund.

Per i dag er det behov for arbeidskraft i alle segmenter i næringen både til havs og på land. Maritim næring i Norge står foran store utfordringer i tiden som kommer og det er mange muligheter for spennende jobber. Det er en uttalt målsetting at næringen skal fortsette å utvikle verdensledende teknologi og løsninger for en klimanøytral skipsfart. På den måte kan næringen bidra til å både skape jobber og inntekter for Norge, samtidig som den løser utfordringer for verden.

Vivian Jonsson som er prosjektleder for rekrutteringskampanjen Maritim Karriere mener tallene viser at omdømmebyggende arbeid med unge som målgruppe gir resultater. – Det ser ut som vi med våre kampanjer har klart å vise at det innen maritim næring finnes mange spennende yrkesvalg. Vi har satset mye på rekrutteringskampanjer de siste årene, nå ser det ut til at satsingen gir gode resultater, sier Jonsson.

Maritim Karriere drives av Norges Rederiforbund i samarbeid med Maritimt Forum og finansieres av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Målet er å formidle fakta om næringen, utdanningsretninger og karrieremuligheter for unge i alderen 13-25 år.