Et år med store tap - forvent langvarig konflikt

Det russiske uprovoserte og ulovlige angrepet på Ukraina 24. februar 2022 markerer en varig endring i forholdet mellom Russland og Vesten. Russland har bestemt seg for et varig brudd i sitt forhold til vestlige land, og har bundet seg til en strategisk allianse med Kina.

Nærbilde fra demonstrasjon for Ukraina. Mange ukrainske flagg i bakgrunnen. En blond kvinne i forgrunnen holder et ukrainsk flagg.

De norske hemmelige tjenestenes åpne trussel- og risikovurderinger for 2023, som ble presentert mandag 13 februar, varsler et mer uforutsigbart og på sikt ustabilt og farlig Russland.

Etter et år med krig har Russland lidd store tap, og blør på slagmarken. Putin har mistet mer enn 100.000 soldater. Den militære slagkraften er svekket på kort sikt, men Russland har store ressurser til rådighet, både i form av mennesker og råvarer. Alt tyder på at det russiske lederskapet er villig til å fortsette å påføre sin egen befolkning store kostnader både de menneskelige, økonomiske og omdømmemessige. Samtidig som Russland påfører Ukraina og den ukrainske befolkningen enorme lidelser.

Russland må ikke undervurderes, og er langt ifra slått på slagmarken, heller ikke i den økonomiske konflikten med Vesten. Russerne bryr seg tilsynelatende lite om konsekvensene av krigen de startet til tross for isolasjon og sanksjoner. Russlands stormaktsambisjon vedvarer, og er avhengig av, og hviler på militær styrke og arsenalet av atomvåpen. Dette betyr at Putins regime nå truer global fred og stabilitet.

Global logistikk, handel, energiforsyning, økonomi og matvareforsyning trues og brukes som et våpen av president Putin og Moskva-regimet.

Varsler varig brudd

Putins narrativ har endret seg i året som har gått etter angrepet. Fra en fortelling om nazister og et aggressivt regime i Kyiv til å handle om en konflikt med NATO, EU og USA hvor dagens verdensorden må endres. Ifølge russiske ledere er målet å få slutt på amerikansk dominans og «diktering» av verdensordenen.

Putins perspektiv er aggressivt og farlig. Det varsler et varig brudd med Vesten og våre demokratiske verdier. Noe som vil gjøre normalt samvirke vanskelig, og bortimot umulig i mange sammenhenger.

Mangel på normalt samvirke og handel vil øke Russlands behov for å tilegne seg teknologi og kompetanse. Behovet vil medføre økt etterretning, spionasje mot og påvirkning av Vestlige land.

Forvent økt cyberaktivitet

I maritim sektor må vi forvente økt cyberaktivitet og sabotasje mot vår digitaliserte teknologi og måte å arbeide på. Vi må forvente økt spionasje mot, og forsøk på å plassering av innside agenter i næringen. Trolig vil også hybride metoder bli tatt i bruk. For eksempel kan dette innebære utsetting av rykter, lage truende hendelser som vil kunne stanse eller forsinke våre energileveranser til Europa eller vilje og evne til å operere offshore.

Moskva-regimet og Putins synes villige til å fortsette krigen lenge. Russerne har store militære reserver som kan settes inn i en utholdenhetskrig, og bør ikke undervurderes. Økonomisk har regimet forberedt seg på tunge vestlige sanksjoner slik at virkningen av disse dempes, i hvert fall på kort sikt. På lang sikt bygges det opp strategisk samarbeid med Kina, men også med en rekke land i Midtøsten og Afrika.

Verden vil domineres av konflikten i lang tid fremover.