Gode tall for klyngen, men verftene sliter

Deepsea- og offshoresegmentene gir sterk vekst i maritim verdiskaping, men de store norske skipsverftene sliter fortsatt. Totalen viser likevel svært positive maritime nøkkeltall inn i 2023. Det viser rapporten Maritim verdiskapingsrapport 2023 som utarbeides av Menon Economics for Maritimt Forum.

Styreleder i Maritimt Forum Even Aas overleverte rapporten til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mandag da statsråden var på besøk hos rederiet Wallenius Wilhelmsen. Den maritime klyngen omsetter for 498 milliarder kroner og sysselsetter 87 900 kvinner og menn over hele landet. Med et samlet eksportestimat på omkring 265 milliarder kroner, er maritim næring Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter.

-Jevnt over går det godt for klyngen og det er svært gledelig for en næring som gir livsgrunnlag rundt i hele landet, men ingenting kommer av seg selv, sa Aas. - Det er hardt arbeid, høy innovasjonsgrad og kloke avgjørelser som bidrar til alt dette. – Klyngen er også helt avhengig av gode, og forutsigbare rammevilkår. Regjeringen lot sentrale rammevilkår bli liggende fast for inneværende års statsbudsjett og det er bra, men skattetrykket bekymrer, understreket Aas. 

Skjæran på sine side lovet at rapporten ville bli grundig lest både av ham og departementet. - Det er utvilsomt slik at den norske økonomiske situasjonen har krevd mye av oss alle. Jeg vil imidlertid si meg sterkt uenig i at situasjonen nå er slik at vi har politisk risiko i Norge slik enkelte i næringslivet påstår, sa Skjæran.

Stabile rammevilkår viktig i en ustabil verden

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg påpekte at de geopolitiske forholdene gjør forutsigbarhet på hjemmebane ekstra viktig.  -Stabile og konkurransedyktige rammevilkår er viktigere enn noen sinne i en tid der inflasjonskrise og krigen i Ukraina er usikkerhetsmomenter i en svært turbulent tid, sa Solberg.

CEO i Wallenius Wilhelmsen Lasse Kristoffersen fortalte at rederiet nå jobber med å håndtere geopolitisk uro hver eneste dag, og at det er en noe uvant situasjonen i det daglige arbeidet.

Verftene sliter med lønnsomheten

I 2023 er verdiskapingen forventet å nå tilnærmet samme nivå som toppåret 2014. Det er forventet en økning i antall sysselsatte i 2023 til et nivå tilsvarende før koronapandemien.

Samtidig som lønnsomheten er på vei oppover i rederiene, i tjenestesektoren og for utstyrsleverandørene, sliter verftsindustrien med å få marginene på sin side. Det er i hovedsak de store verftskonsernene som fører til de store svingningene og den negative lønnsomheten i verftsnæringen.

Dette er alvorlig for hele den norske maritime klyngen, fordi verftene spiller en avgjørende rolle i samspillet mellom de ulike segmentene i utviklingen av ny, grønn teknologi.

- Men det er også alvorlig for Norge – fordi verftene spiller også en avgjørende rolle for vår sikkerhetspolitiske infrastruktur. Derfor er det viktig at myndighetene nå så snart som mulig forserer byggingen av standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret. Det er gode næringspolitiske og sikkerhetspolitiske grunner til å bygge disse i Norge, sa Aas.