- Avgjørende at sikkerhetssituasjonen bringes under kontroll

Natt til fredag 12. januar angrep USA med allierte Houthi-militsen i Jemen. Det var et omfattende angrep som i følge media var rettet mot våpenlagre og utskytingsområder for missiler. Rederiforbundet har over lang tid uttrykt bekymring for den alvorlige situasjonen i det sørlige Rødehavet og har følgende kommentarer til situasjonen og nattens angrep. 

Blue wave seen up close, lighter blue sky

 - Situasjonen for sivil skipsfart i Rødehavet har over lang tid vært svært alvorlig. Houthi-militsen sine angrep mot sivil skipsfart utgjør en direkte og uakseptabel trussel mot mannskap, skip og last som seiler gjennom området, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. 

- Så langt har ikke verdenssamfunnets fordømmelse av Houthienes uakseptable angrep ført til en endring i militsgruppens atferd. Vi håper derfor nattens angrep fra blant annet USA og Storbritannia har redusert gruppens evne til å fortsette angrepene på sivil skipsfart.

-Det er avgjørende at sikkerhetssituasjonen nå bringes under kontroll, og at det skapes en langsiktig løsning som sikrer fri og trygg ferdsel til havs i dette området.

- Rederiforbundet anerkjenner at Norge har uttrykt tydelig støtte og bidrar til operasjon «Prosperity Guardian» for å sikre sivil skipsfart og frie forsyningslinjer i Rødehavet.  

- Vi registrerer at Norge ikke har støttet angrepet som sådan med en begrunnelse om at norske myndigheter er bekymret for en opptrapping av konflikten og at Norge ønsker å spille en diplomatisk rolle i regionen. Vi legger til grunn at alle diplomatiske midler tas i bruk og at eventuell kontakt med Houthiene benyttes til å formidle tydelige krav om at de uakseptable angrepene i Rødehavet umiddelbart må opphøre.